09-10-2017 College Goede Besluiten

Workshops C3

College Goede Besluiten

Goed besluiten en goed vastleggen van besluiten wordt steeds belangrijker. Als een besluit ruimte laat voor meerdere (ongewenste) interpretaties, volgens de verkeerde procedure is genomen of niet goed vastgelegd wordt, is er het risico van schadeclaims, aansprakelijkstelling van bestuur en toezicht of een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer.

Hoewel de spelregels voor goede besluitvorming helder en eenduidig lijken te zijn, blijkt uit onderzoek en analyses dat er nog al eens onvolkomenheden in inhoud, proces, procedure en vastlegging van een besluit zijn, zeker als snelheid en voortvarendheid gewenst zijn. Het besluit is niet duidelijk geformuleerd of is niet goed vastgelegd. De adviesprocedures worden niet goed gevolgd. De goedkeuring door de raad van toezicht ligt niet expliciet vast. De doorlooptijd van een besluit wordt onderschat, waardoor stappen worden overgeslagen. Besluiten worden in de praktijk zelden genomen volgens theoretische en ideaaltypische lijnen. Voor belangrijke besluiten brengt dat risico’s met zich mee en de kans op schade voor de organisatie of betrokkenen. Ook kan er intern veel onduidelijkheid ontstaan over het besluit en de uitvoering daarvan.

Het is dus van belang dat uw organisatie zijn besluitvormingsprocessen op orde heeft. Dat is dé verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, maar ook de raad van toezicht, de secretaris raad van bestuur, het management, de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad dragen ieder een eigen verantwoordelijkheid voor het nemen van goede besluiten.

Om goede besluitvorming op te zetten is inhoudelijke kennis, governance inzicht en juridische kennis en expertise nodig. Die krijgt u aangereikt in het C3 college. Het college is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, directeuren, secretarissen van de raad van bestuur en staffunctionarissen belast met de voorbereiding van besluiten.

In het college worden de theoretische basis en de praktische vormgeving voor goede besluitvorming besproken. Er wordt ingegaan op de juridische en bestuurlijke kant van besluitvorming, de governance- aspecten, de formele medezeggenschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In het college wordt aandacht gegeven aan de procedurele en procesmatige kanten van besluitvorming, de fasering en de invloed van tijd. Ook komen communicatie, risicoperceptie, besluitvorming als groepsproces en als politiek spel aan de orde. De theoretische kennis wordt tijdens het college steeds vertaald naar praktische casuïstiek uit van de deelnemers en uit de ervaring van C3.

Het college wordt gegeven door Ria van den Dungen-Schröder en Hans Hoek.

Het college wordt gegeven op maandag 9 oktober 2017 vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur, onderbroken door een warme maaltijd.  De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Aan het college kunnen maximaal 14 mensen uit verschillende organisaties deelnemen.

De locatie is het kantoor van C3 in Leusden, goed bereikbaar met ruime parkeermogelijkheden. De kosten bedragen € 350,-- (incl. BTW).

Wilt u dat de kennis over goede besluitvorming voor een grotere groep uit uw eigen organisatie beschikbaar komt, dan is ook een incompany variant beschikbaar, die meer het karakter van een workshop, toegespitst op de eigen situatie, heeft.  Informatie over de incompany variant is te verkrijgen via ons secretariaat 033-4343170 (secretariaat@c3am.nl) of bij Ria van den Dungen-Schröder (r.vd.dungen-schroder@c3am.nl) of Hans Hoek (h.hoek@c3am.nl).

Praktische informatie

Datum: 09-10-2017
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?