28-09-2017 Workshop Toezicht op kwaliteit en veiligheid (TOKV)

Workshops C3

Workshop Toezicht op kwaliteit en veiligheid (TOKV)

Wat is goede governance van kwaliteit en veiligheid en hoe doe je dat?

Governance van kwaliteit en veiligheid is inmiddels net zo belangrijk als financiële en materiële governance. Kwaliteit is niet iets dat van bovenaf kan worden opgelegd, maar wordt door professionals vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen met andere zorgverleners vorm gegeven in de dagelijkse praktijk en in omgang met cliënten en patiënten. Daarbij moeten ze een weg vinden tussen de eisen van de organisatie, de eisen vanuit de eigen beroepsgroep, de verwachtingen van de cliënt en de maatschappelijke verwachtingen.

Toch is de raad van bestuur van de zorgorganisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en moet hij daar verantwoording over afleggen aan de raad van toezicht. Van die raad van toezicht wordt steeds meer verwacht dat hij goed op de hoogte is van hoe de organisatie functioneert en hoe de kwaliteit geborgd is.  Als er iets mis gaat in een zorginstelling, komt tegenwoordig direct de vraag aan de orde wat de raad van toezicht heeft gedaan om het probleem te voorkomen of op te lossen.

De laatste jaren is er veel gedaan om de governance van Kwaliteit en Veiligheid te verbeteren, zoals zorgdeskundigen in raden van toezicht, portefeuillehouders Kwaliteit in de raden van bestuur en auditcommissies Kwaliteit van de raad van toezicht. Deze zien zich geconfronteerd met o.a. de volgende vragen:

·       Hoe definieer je die kwaliteit, vanuit de meetbare resultaten, de beleving van de cliënt, de professionele tevredenheid van de zorgverlener, het voldoen aan protocollen, de kosten-/batenafweging of anderszins?

·       Er komen steeds meer dashboarden met kwaliteitsindicatoren.

·       De systemen zijn er, maar wat is de waarde ervan? En zeggen ze echt iets over de werkelijke kwaliteit?

·       Hoe weet je als raad van bestuur dat de kwaliteit in je huis op orde is en voel je je daar senang bij? Kun je wel weten dat alles goed gaat en er geen missers kunnen zijn?

·       Hoe weet je als toezichthouder hoe de bestuurder dat doet en wat hij weet?

·       Welke vragen kun je als toezichthouder stellen om daar achter te komen?

·       Hoe denk je mee met de bestuurder over moeilijke kwaliteitsvraagstukken met vaak een hoge ethische component?

·       Hoe weeg je de beoordeling van de IGZ, zeker als deze zegt geen of weinig vertrouwen te hebben in de veranderkracht van de bestuurder? Dreigt er dan naast een kwaliteitsprobleem ook nog een bestuurscrisis?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de Workshop ‘Met oog voor Kwaliteit en Veiligheid’. Tijdens de workshop krijgt u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van governance van Kwaliteit & Veiligheid. We geven aandacht aan verschillende soorten kwaliteit en de waardering daarvan in governancetermen. We staan stil bij het zoeken naar de balans tussen ‘systeemkwaliteit’ en werkelijke kwaliteit. In de workshop wordt kennis overgedragen, wordt casuïstiek besproken en worden vooral uw eigen ervaringen en dilemma’s in een vertrouwelijke sfeer besproken.

De workshop richt zich op toezichthouders en bestuurders in de zorg, maar is ook interessant voor besturen van medische staven en de hoogst verantwoordelijken voor kwaliteit in een organisatie. Aan de workshop kunnen 12 personen deelnemen uit verschillende organisaties.

De workshop wordt geleid door Hans Hoek en Bart Wijnbergen van C3. Zij hebben beiden ruime ervaring in governance en in kwaliteit en veiligheid. Op interactieve en inspirerende wijze komen alle onderwerpen aan de orde.

De workshop wordt gegeven op donderdag 28 september 2017 van 16.00 uur tot 20.00 uur in het kantoor van C3, Storkstraat 28a te Leusden. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Een warme maaltijd is in het programma inbegrepen. De deelnemers ontvangen tijdens de workshop een informatiemap met relevante publicaties.

De prijs van de workshop bedraagt € 295,-- inclusief BTW, maaltijd en handreiking.

Praktische informatie

Datum: 28-09-2017
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?