Workshops C3

College De Kunst van Goede Besluiten

 

Goed besluiten en goed vastleggen van besluiten wordt steeds belangrijker. Als een besluit ruimte laat voor meerdere (ongewenste) interpretaties, volgens de verkeerde procedure is genomen of niet goed vastgelegd wordt, kan er intern veel onduidelijkheid ontstaan over het besluit en de uitvoering daarvan. Daarnaast is er het risico van schadeclaims, aansprakelijkstelling van bestuur en toezicht of een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer.

Hoewel de spelregels voor goede besluitvorming helder en eenduidig lijken te zijn, blijkt uit onderzoek en analyses dat er nogal eens onvolkomenheden in inhoud, proces, procedure en vastlegging van een besluit zijn, zeker als snelheid en voortvarendheid gewenst zijn:
- Het besluit is niet duidelijk geformuleerd of is niet goed vastgelegd.
- De adviesprocedures worden niet goed gevolgd.
- De goedkeuring door de raad van toezicht ligt niet expliciet vast.
- De doorlooptijd van een besluit wordt onderschat, waardoor stappen worden overgeslagen.

Goede besluitvorming vraagt kennis en kunde, maar is ook een kunst. Bij ieder belangrijk besluit moeten niet alleen de procedure en de inhoud op orde zijn (waarvoor kennis en kunde nodig is, maar is de kunst om ook het proces goed te laten verlopen en rekening te houden met onderstromen in de organisatie en in de omgeving. Het besluit mag rationeel nog zo goed zijn, maar als het niet gedragen en begrepen wordt, dan is er weerstand en zal het besluit niet tot uitvoering komen.

De Kennis, Kunde en Kunst van besluitvorming komen alle aan de orde in het C3 College ‘De Kunst van Goede Besluiten’. Kennis en kunde worden aangereikt op inhoudelijk gebied, governance inzicht en juridische vereisten. De Kunst komt aan de orde in processen, denkpatronen, de wijze waarop het spel gespeeld wordt en het verschil tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming van verschillende actoren. In het college worden de theoretische basis en de praktische vormgeving voor goede besluitvorming besproken. De theoretische kennis wordt tijdens het college steeds vertaald naar praktische casuïstiek uit van de deelnemers en uit de ervaring van C3.

Het college is bedoeld voor bestuurders van zorgorganisaties en medisch specialistische bedrijven, toezichthouders, directeuren, professionals met managementtaken, secretarissen van de raad van bestuur en staffunctionarissen belast met de voorbereiding van besluiten.

Het college wordt gegeven door Ria van den Dungen-Schröder en Hans Hoek.

Het college wordt gegeven op maandag 28 oktober 2019 vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur, onderbroken door een warme maaltijd. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Aan het college kunnen maximaal 14 mensen uit verschillende organisaties deelnemen.
De locatie is het kantoor van C3 in Leusden, goed bereikbaar met ruime parkeermogelijkheden. De kosten bedragen € 350,-- (incl. BTW).

Praktische informatie

Datum: 28-10-2019
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?