Artikelen en Lezingen

Kennis maken we samen

Voor organisatieadviseurs/-professionals is het van grote waarde om tijdens de opdrachten die ze uitvoeren met de best beschikbare kennis te werken, oftewel: op basis van Evidence Based Practice (EBP).

Lees verder

Pijn bij veranderingen

Pijn is onlosmakelijk verbonden met ons menszijn. Het ervaren van pijn is een belangrijk signaal dat er iets mis is in ons lichaam en vormt een prikkel om actie te ondernemen. Precies daarom is er in de gezondheidszorg veel aandacht voor het specificeren en klasseren van pijn.

Lees verder

Principes van en feiten over de Nederlandse gezondheidszorg

Er is veel discussie over de toekomst van de gezondheidszorg. De overheid en haar adviesorganen schrijven een veelheid van rapporten over noodzakelijke veranderingen. Waarbij de kern is dat het huidige gezondheidszorg systeem op termijn financieel onhoudbaar is.

Lees verder

Reactie dr. ir. Hans Hoek van C3 adviseurs en managers Discussienota VWS Zorg voor de Toekomst

Het ministerie van VWS heeft in december 2020 een ‘Discussienota Zorg voor de toekomst’ uitgebracht. De discussienota is opgesteld na overleg met vele partijen. Tot eind januari is er de mogelijkheid van reactie via een internet consultatie.
Ik heb de discussienota bestudeerd en gerelateerd aan mijn 33 jaar ervaring als bestuursadviseur en interim-bestuurder in de gezondheidszorg.

Lees verder

Of zullen we gewoon zeggen “Mooi hè!”

Wat maakt het advieswerk ‘schoon’? Elsbeth Reitsma zet samen met Marloes van der Werf de lens op de schijnbaar lelijke kanten van het vak maar vooral op de ruggengraat van het vak. Terug naar de basis: het eigen primaire proces.

Lees verder

Filmpje Hans Hoek over zijn dissertatie

Hans Hoek geeft sinds enige jaren college over zijn dissertatie aan De NSPOH voor de Master Public Health.

Lees verder

De macht van de adviseur

Met kloeke plannen en methoden een organisatie het rechte pad op sturen, zo zien consultants hun invloed graag. Maar klopt dat beeld ook?

Lees verder

Kennisontwikkeling als professionaliserings-activiteit

Het Platform Advieskwaliteit heeft de ambitie om de kennis-component van het vak te versterken.

Lees verder

Nieuwe Corporate Governance Code heeft weinig maatschappelijk nut

Hans Hoek stelt in het FD van 5 mei 2017 het maatschappelijke nut van de Corporate Governance Code ter discussie nu die bij buitenlandse overnames geen enkele rol speelt.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl