Skip to content

Artikelen en Lezingen

De macht van de adviseur

Met kloeke plannen en methoden een organisatie het rechte pad op sturen, zo zien consultants hun invloed graag. Maar klopt dat beeld ook?

Lees verder

Kennisontwikkeling als professionaliserings-activiteit

Het Platform Advieskwaliteit heeft de ambitie om de kennis-component van het vak te versterken.

Lees verder

Nieuwe Corporate Governance Code heeft weinig maatschappelijk nut

Hans Hoek stelt in het FD van 5 mei 2017 het maatschappelijke nut van de Corporate Governance Code ter discussie nu die bij buitenlandse overnames geen enkele rol speelt.

Lees verder

Van voorschrift naar dialoog

Parallelle ontwikkelingen in het vak van zorgadviseurs, zorgbestuurders en zorgverleners

Lees verder

Hoe wakker is de raad?

Raden van toezicht treden wel degelijk corrigerend op als bestuurders in hun ogen verkeerde keuzes maken. Met wisselend succes, en alleen de mislukkingen halen de media. Een onderzoek naar beinvloeding van de bestuurlijke besluitvorming.

Lees verder

Registercontrollers Zorg in gesprek over beperkingen regelgeving

Welke ervaringen hebben registercontrollers met regelgeving in de dagelijkse praktijk en hoe is met de beperkingen door regelgeving om te gaan? Welke inspirerende ontwikkelingen zien zij?

Lees verder

Hoe regeltjes, zelforganisatie en koraal met elkaar te maken hebben

De rondetafelbijeenkomst op 9 maart jl. over ‘Hoe kunnen we omgaan met beperkingen in regelgeving en financieringsstructuren in de zorg?’ leidde tot een informatieve en inspirerende sessie met:

Lees verder

Agency theorie is onjuist en onbruikbaar

Ten onrechte wordt de ‘agency theorie’ van Jensen en Meckling veel gebruikt in governance,terwijl de condities niet aanwezig zijn.Dat leidt tot veel verkeerde veronderstellingen en maatregelen.Eigenlijk is er nog geen enkele goede governance theorie.

Lees verder

Welk probleem past bij deze oplossing

Is de kwaliteit van bestuurders en toezichthouders zo abominabel dat deze moet verbeteren om maatschappelijke problemen op te lossen? En wat zijn die maatschappelijke problemen dan?

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

Scroll To Top