Skip to content

Artikelen en Lezingen

Eigenaarschap bestaat niet

De governance wereld misbruikt het woord ‘eigenaarschap’ om zeggenschap van aandeelhouders, leden of burgers af te dwingen. Dat is onjuist, lost het werkelijke probleem niet op en leidt tot onbestuurbaarheid.

Lees verder

Data of Kennis?

Data leiden niet vanzelf tot kennis. Daar moet je het nodige voor doen.

Lees verder

Spannend veranderen; over spanningen bij veranderen en adviseren

Elsbeth Reitsma heeft een bijdrage geleverd aan het boek ‘Spannend Veranderen’ van Prof.dr. Léon de Caluwé.

Lees verder

Waartoe dient Governance?

Governance kan verschillende doelen dienen. Hans Hoek geeft in deze column een overzicht.

Lees verder

Publieke zorgverzekeraars

Bij het invoeren van de zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 is gekozen voor een positie van zorgverzekeraars tussen publiek en privaat in. Die positie is in de afgelopen jaren onduidelijker geworden. Voor het ministerie van Financiën zijn zorgverzekeraars financiële instellingen, die moeten voldoen aan de regelgeving ‘Basel III’ voor het afdekken van financiële risico’s. Bestuur en toezicht van de verzekeraar worden beoordeeld op hun geschiktheid voor een financiële instelling.

Lees verder

Meeste heil in professionalisering

Er zijn verschillende stromingen in governance om toezicht te verbeteren. Dit artikel geeft een overzicht van deze stromingen.Vooralsnog verwacht Hans Hoek het meeste heil van verdere professionalisering.

Lees verder

Waarom de gezondheidszorg onbestuurbaar is

De gezondheidszorg moet functioneren in drie verschillende governance werelden. Dat was de conclusie van het promotieonderzoek van Hans Hoek in 2007. Sinds 2007 is de zorg door alle veranderingen alleen maar onbestuurbaarder geworden.

Lees verder

Helpen de vier kardinale deugden bij goede governance?

Vormen de deugden voorzichtigheid, rechtschapenheid, moed en zelfbeheersing een goede kijkrichting voor goed bestuur? Of is letten op de zeven hoofdzonden en ingrijpen bij zondig gedrag nog steeds effectiever?

Lees verder

De zeven hoofdzonden als kijkrichting voor goede governance

Vertoont de raad van bestuur tekenen van hoogmoed en hebzucht? Ziet u bij uzelf of een collega-commissaris gemakzucht of afgunst? Interne en externe toezichthouders moeten oog hebben voor de verleiding van de zeven hoofdzonden om tijdig in te grijpen.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

Scroll To Top