Artikelen en Lezingen

Hoe zit governance vd gezondheidszorg werkelijk in elkaar?

Hans Hoek vat de resultaten van zijn promotieonderzoek samen voor bestuurders en toezichthouders.

Lees verder

Spelregels en omgangsvormen in de zorgmarkt

Stelt de marktwerking nieuwe eisen aan governance en zo ja welke?

Lees verder

Governance van de gezondheidszorg, private, publieke en professionele invloeden op bestuur, toezicht en verantwoording van zorgaanbieders

In M&O beschrijft Hans Hoek zijn onderzoeksmethodiek en de resultaten van zijn promotieonderzoek.

Lees verder

The seven year itch

Zeven jaar na de commissie Health Care Governance raken we een beetje uitgekeken op codes en regelingen. Wat zijn de governance uitdagingen voor de komende zeven jaar?

Lees verder

Competenties van organisatieadviseurs-wat u moet kunnen

Organisatieadvies is een betrekkelijk nieuw vak waarin mensen met diverse achtergronden en vele disciplines samenkomen. Welke interventies hebben zij nodig om interventies in verandertrajecten te kunnen uitvoeren?

Lees verder

Wat is de beste veranderaanpak?

Welke aanpak biedt de meeste kans van slagen bij het initiëren, sturen en begeleiden van een verandering – afgestemd op het doel en de context van de organisatie?

Lees verder

Control en carnaval

Adviseurs en beleidsfunctionarissen krijgen geregeld te maken met nieuwe vraagstukken waarop bestaande concepten onvoldoende antwoord bieden.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl