Ons team

Bart Wijnbergen
tel. 06-22395813

bartBart Wijnbergen (1955) is als adviseur, interim-manager, projectleider en coach actief in de curatieve zorg, de GGZ, bij landelijke organisaties en in de ICT, waar hij zowel aan de kant van de aanbieders als de gebruikers opdrachten vervult.  Bart is en blijft een zorgmens, die professionaliteit/kwaliteit en vernieuwing van de zorg voorop stelt. Hij vervult regelmatig een belangrijke rol in landelijke kwaliteitsverbeteringsprojecten en in de publieke gezondheidszorg. Bart heeft een duidelijke visie op ICT in de zorg en kan een brug slaan tussen behoeften van de gebruiker en de mogelijkheden van de leverancier. Hij leidt en begeleidt projecten en processen voor vernieuwing en verbetering van de zorg en de bijbehorende aanpassingen van organisatie en werkwijzen. Zijn kennis over leiderschap en transformatie kan hij daarbij goed inzetten. Hij is goed in het opstellen en realiseren van business cases, zoals voor de verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen. Hij functioneert regelmatig als coach voor bestuurders, managers en professionals.

Bart communiceert goed en gemakkelijk. Hij kan goed luisteren en reflecteren op wat hij hoort. Hij helpt zijn gesprekspartners om te relativeren en vraagstukken in het juiste perspectief te zien. Bart let goed op processen die zich afspelen tussen mensen en intervenieert daarin op een effectieve manier. Hij helpt medewerkers om vastgelopen patronen en werkprocessen te onderkennen en te doorbreken, waardoor ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen oplossingen. Maar hij schroomt niet om knopen door te hakken als die verantwoordelijkheid niet genomen wordt.

Bart begon zijn carrière als IC verpleegkundige, maar inmiddels heeft hij ruime ervaring in diverse managementfuncties, zoals divisiemanager en directeur bij zorgorganisaties en bedrijven. Bart heeft veel kennis van ICT, zorgprocessen en het leiden van professionals. Hij volgde diverse managementopleidingen en is Master of Science, Innovatie en Management.

Bart helpt om te reflecteren en te relativeren

Recente opdrachten van Bart

  • Interim management GGZ en VG organisatie
  • Governance organisatieonderzoek en advies
  • Coaching directies, leidinggevenden en professionals
  • Interim management Jeugdzorgorganisatie
  • Advies en ondersteuning ontwikkeling strategie
  • Kwartiermakers rol opzetten organisatie onderdelen

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?