Het belang van een betrokken diagnose bij interim-management

Datum: 11-05-2016

Het belang van een betrokken diagnose bij interim-management

Bij aanvang van een opdracht voor interim-management is er vaak een globale notie over de opdracht. Een deel van de reden is vaak wel duidelijk, zoals geld, kwaliteit of conflicten. Daar zit dan ook vaak de gevoelde urgentie. De opdracht kan duidelijk lijken. Het moet goedkoper, beter of liever. Een precieze formulering en daarmee het doel van de opdracht ontbreekt vaak nog. Dat lijkt evident, maar vaak wordt aan deze eerste fase te weinig aandacht geschonken. Het is daarom verstandig om met je opdrachtgever af te spreken om na een week of vier de diagnose van de situatie te bespreken en de doelstellingen van de interim-periode fijn te slijpen, te delen en vast te stellen. Hiermee maak je ruimte voor de diagnose. De wijze waarop de interim-manager zijn diagnose aanpakt, bepaalt een belangrijk stuk van het succes. Medewerkers vinden het bijzonder prettig om betrokken te worden en te raken bij de diagnose. Zij voelen zich meestal verantwoordelijk en hebben vaak informatie die kan bijdragen aan oplossingen. De intensieve samenspraak met de medewerkers in combinatie met analyse van bedrijfsgegevens geeft de interim-manager de gelegenheid om met een integrale blik te kijken en te snappen wat er nodig is om tot verbetering van het vraagstuk te komen. Het is met name in het begin van belang dat de interim-manager breed kijkt en zich niet laat verleiden tot “ jumping into conclusions”. Dit laatste betekent zoiets als: ‘ik zie iets, ik heb het al eerder gezien, dus dat zal het wel zijn’.

In het contact met de medewerkers begint zich een psychologisch proces te ontwikkelen dat ragfijn is en bijdraagt aan het commitment voor verandering en aan de uiteindelijke doelen die bereikt moeten worden. In het eerste stadium tasten de medewerkers de interim-manager af en besluiten ze of ze de interimmer gaan helpen of heimelijk gaan boycotten. Langzamerhand zal aan hen duidelijk worden of de interimmer de organisatie werkelijk beter wil maken en of hij de betrokkenheid van de medewerkers echt van belang acht. Daarbij gaat het niet om het sparen van de kool en de geit, maar om een betrokken en professionele diagnose die het bedrijf verder gaat helpen.

imagesCAUY3KHP

Laat een reactie achter