Bert Bijker

 

Bert Bijker brengt beweging in soms taaie vraagstukken in en tussen organisaties voor zorg en welzijn. Bert neemt als tijdelijk manager verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en het geven van richting samen met de betrokken medewerkers. In andere opdrachten ondersteunt hij als adviseur bestuurders, managers of teams bij hun eigen organisatieontwikkeling. Het bereiken van blijvend resultaat is het streven van Bert in al zijn opdrachten. Bert combineert op een soepele manier de mensgerichte kant van samenwerking en professioneel handelen met de meer technische kant van digitalisering, data-management en het gebruik van technologie. Bert hecht grote waarde aan een goede implementatie van veranderingen en inbedding daarvan in de governance, het werken en het denken van organisaties. Bert zorgt ervoor dat daar vanaf het begin van de opdracht aandacht voor is. Als mens is Bert makkelijk benaderbaar, hij is energiek, geduldig, maar pakt ook door als het moet.

Bert werkt gestructureerd en transparant. Hij start zijn opdracht altijd met  kwantitatieve en kwalitatieve analyses van het verandervraagstuk en gaat daar vanuit een holistische visie de dialoog over aan. Hij brengt via ‘tegeltjeswijsheden’ het gesprek op gang. Dit gesprek moet duidelijkheid geven over de vraag of en zo ja welke transitie nodig is: andere werkwijzen, andere inrichting van de organisatie, inrichting van ketenzorg, andere samenwerking in of tussen teams etc. Als de keuze voor de richting van de transitie duidelijk is, zet Bert die ontwikkeling in gang samen met de betrokken mensen. Hij vormt goed werkende teams of begeleidt bestaande teams in de onderlinge samenwerking en het omgaan met de verandering. Bert plaatst zijn werk in een bredere context en schroomt niet de opdrachtgever er op te wijzen dat de condities en kaders in de organisatie anders moeten om de ontwikkeling te laten slagen. Hij is overtuigd van het werken met heldere doelstellingen en een goede governance. Bert kan goed met mensen omgaan en op alle niveaus in de organisatie de dialoog voeren. Bert schakelt gemakkelijk tussen de verschillende ‘talen’, die voor het gesprek in de diverse organisatieniveaus en met externe stakeholders nodig zijn. Waar nodig werkt hij als vertaler en tolk tussen de verschillende organisatietalen.

 

Bert Bijker heeft een mooie combinatie van bedrijfskundige- en informatiekundige kennis en kunde én soft skills, opgedaan als coach en systemisch veranderaar. Hij studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en bekwaamde zich in projectmatig veranderen. Bert volgde een opleiding als coach en coacht op een concrete en soms provocatieve manier.

Bert brengt transities tot stand met stevig draagvlak en blijvende resultaten

Telefoonnummer: 06-42293156
E-mail:
b.bijker
@c3am.nl

 

Opdrachten van Bert

  • Begeleiden van het veranderproces rondom capaciteitsmanagement en zorglogistiek bij een grote GGZ-instelling.
  • Kwartiermaker sectorale samenwerking op het gebied van medicatiemanagement
  • Interimmanager programmabureau bij een grote zorginstelling met ziekenhuizen en woon/zorgcentra
  • Programmamanager samenwerking en borgen van samenwerken (met verschillende thematiek) in verschillende ziekenhuizen
  • Bedrijfsvoering vraagstukken analyseren en daarover advies uitbrengen in verschillende sectoren. In een aantal gevallen ook begeleiden van bijbehorende transities om de bedrijfsvoering slimmer en beter in te richten.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl