C3 Colleges, workshops en meetings of minds

Onderstaand vindt u het aanbod van onze in ontwikkeling zijnde colleges, workshops en meetings of minds. Zodra er een datum bekend is en u zich kunt inschrijven, kunt u klikken op de link 'Nadere informatie en inschrijving' in het informatieblok.

College governance van samenwerking in netwerken

Hans Hoek en Eveline Kroezen zijn de docenten van dit college.
In het college worden de verschillende vormen van samenwerking behandeld en wordt ingegaan op de governance van deze samenwerkingsverbanden zelf en de relatie met de governance van de eigen organisatie. Het college is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in zorg en welzijn, voor beleidsmakers en voor verantwoordelijken voor samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie en inschrijving

 

College ‘Erbij of Eraf’

Hans Hoek en Elly van der Helm zijn de docenten van dit college.
Organisaties staan tegenwoordig steeds vaker voor de keuze of zij bedrijfsonderdelen van een andere partij over moeten nemen (‘Erbij’) of zelf bedrijfsactiviteiten moeten afstoten (‘Eraf’). Dergelijke processen vragen een heel andere sturing en organisatie dan een volledige fusie. In het college worden de verschillende aspecten van een overname of afstoting behandeld. Het college is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen, interne juristen, controllers of directeuren financiën en projectleiders belast met overname of afstoting.

College Toezicht op financiën en bekostiging zorg en welzijn

De docenten voor dit college zijn Ulrich Oron en Eveline Kroezen.
De financiering en bekostiging van organisaties voor zorg en welzijn is complex en samengesteld uit meerdere componenten. Om te begrijpen hoe een organisatie aan zijn geld komt, in welk kader dit past, wat de randvoorwaarden zijn en hoe verantwoord moet worden, is het van belang te weten hoe de bekostiging van zorg en welzijn in elkaar zit. Dit college is in de eerste plaats bedoeld voor toezichthouders, maar kan ook interessant zijn voor bestuurders en verantwoordelijken voor financiën binnen een organisatie.

Workshop Zorgtechnologie als veranderopgave

Organisaties voor zorg en welzijn hebben steeds meer te maken met de invoering en toepassing van zorgtechnologie. Het gebruik van zorgtechnologie is een belangrijke innovatie voor de verbetering van zorg, die invloed heeft op veel werkprocessen en de taakinhoud van medewerkers. Technologie voer je dus niet zomaar in, maar is een intensieve veranderopgave die inhoudelijke kennis als veranderkundige expertise vraagt. In de workshop komen beiden aan de orde met nadruk op de veranderkunde. De workshop is bedoeld voor projectleiders, adviseurs, leidinggevenden en verantwoordelijke professionals. Carlijn Nelis en Elly van der Helm begeleiden deze workshop.

Meeting of minds Toekomst van Zorg en Welzijn

C3 bestaat dit jaar 33 jaar. In dat kader werken we aan een publicatie over verleden, heden en toekomst van zorg en welzijn. In het najaar van 2021 willen we een of meer meetings of minds over dit onderwerp organiseren.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl