16-11-2017 College Governance en Aansprakelijkheid

Workshops C3

College Governance en Aansprakelijkheid

De laatste jaren is er maatschappelijk steeds meer aandacht voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Met de concept wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wil het Ministerie van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling vergroten. De rechtszaken rond aansprakelijkheid bij Meavita en Vestia zijn recent geschikt. Juristen en verzekeraars wijzen bestuurders en toezichthouders steeds vaker op hun risico’s voor aansprakelijkheid.

Moet een bestuurder of toezichthouder deze aansprakelijkheid vrezen en daarom steeds risicomijdend handelen? Of zijn er ook mogelijkheden om aansprakelijkheid te voorkomen?

In het college Governance en Aansprakelijkheid wordt het begrip aansprakelijkheid geplaatst in de context van goede governance. Een goede inrichting van de governance en goede besluitvorming verkleinen het risico van aansprakelijkheid. Dat geldt evenzo voor goede informatievoorziening en oog voor mogelijke belangenverstrengeling. Er zijn dus veel mogelijkheden om het risico van aansprakelijkheid te verminderen. Daarnaast kan van te voren nagedacht worden over wat te doen als de bestuurder of toezichthouder wel aansprakelijk gesteld wordt. Dat is meer dan een verzekering. Het college is gericht op het voorkomen van aansprakelijkheid door aansprakelijkheid door goed bestuur en goed toezicht. Tijdens het college wordt een theoretisch en praktisch overview gegeven van governance bezien vanuit aansprakelijkheid. Er wordt ingegaan op de principes van goede besluitvorming, informatie en omgaan met belangenverstrengeling. Tijdens het college komen praktische voorbeelden van risico’s van-  en ervaringen met aansprakelijkstelling. Voorkomen en voorbereid zijn op aansprakelijkheid zijn immers veel succesvoller dan omgaan met de juridische, financiële en beeldbepalende gevolgen ervan.

Het college is gericht op het overdragen van kennis vanuit C3. Daarnaast is er tijd om kennis en ervaring tussen de deelnemers uit te wisselen en concrete vragen te beantwoorden. U krijgt voldoende denkstof voor uw eigen situatie als bestuurder of toezichthouder.  

Het college is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders van zorgorganisaties en zij, die dat willen worden. Ook voor partijen, die met een zorgorganisatie te maken hebben, zoals externe toezichthouders en contractpartners, is het college van belang.

Uw docenten zijn Hans Hoek en Ria van den Dungen – Schröder. Zij hebben beiden ruime ervaring met governance, besluitvorming en de gevolgen van bestuurlijke beslissingen. Zij onderzochten enkele malen situaties, waarin besluiten verkeerd waren uitgepakt en er gevolgen voor de organisatie en voor bestuurders en toezichthouders dreigden.

Het college wordt gegeven op donderdag 16 november a.s. van 16.00 uur tot 20.00 uur in het kantoor van C3, Storkstraat 28a te Leusden. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Een warme maaltijd is in het programma inbegrepen. De deelnemers ontvangen tijdens het college een informatiemap met relevante publicaties.

De locatie is het kantoor van C3 in Leusden, goed bereikbaar met ruime parkeermogelijkheden. De kosten bedragen € 350,-- (incl. BTW).

Praktische informatie

Datum: 16-11-2017
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?