21-09-2017 College Governance van concerns en samenwerking

Workshops C3

College Governance van concerns en samenwerking

Organisaties in zorg en welzijn bestaan steeds vaker uit verschillende rechtspersonen onder één raad van bestuur en één raad van toezicht. Zo’n zorgorganisatie, soms concern genoemd, kan zowel stichtingen als besloten vennootschappen bevatten. Bovendien wordt met andere partijen samengewerkt in vennootschappen, coöperaties, maatschappen, VOF’s, overeenkomsten en andere joint ventures.

Hoe kun je dit samenstel van verschillende rechtspersonen en samenwerkingsconstructies bestuurbaar houden? Hoe verantwoorden de verschillende bedrijfsonderdelen en samenwerkingsconstructies zich? Hoe houdt de raad van bestuur het overzicht? Hoe houdt de raad van toezicht op het geheel toezicht? Hoe houd je eenheid in visie en normen en waarden? Hoe dek je risico’s af? Hoe voorkom je imagoschade voor het geheel als het bij een onderdeel mis gaat. Kortom, wat is goede governance van het eigen concern en van samenwerkingsconstructies?

Van groot belang is dat het geheel begrijpelijk en inzichtelijk is en dat er geen rolvermenging optreedt. De raad van bestuur moet kunnen besturen en de raad van toezicht moet toezicht kunnen houden. Over alle onderdelen moet intern en extern adequate verantwoording worden afgelegd. Bij samenwerkingsconstructies speelt het goed regelen van de zeggenschap een grote rol en moet tevens rekening gehouden worden met de regels rond mededinging.

Tijdens het college ‘Governance van complexe organisaties en samenwerkingsverbanden’ krijgt u inzicht in de theoretische, formele en praktische aspecten van goede governance van het eigen concern en van de samenwerking met andere partijen.

Het college is gericht op het overdragen van kennis vanuit C3. Daarnaast is er tijd om kennis en ervaring tussen de deelnemers uit te wisselen en concrete vragen te beantwoorden. U krijgt voldoende denkstof mee om in uw eigen situatie als bestuurder of toezichthouder te beoordelen of de juiste keuzen zijn gemaakt danwel bijstelling nodig is.

Het college is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, directeuren en concernstaf. Ook voor partijen, die met een zorgconcern te maken hebben, zoals externe toezichthouders, is het college van belang.

Uw docenten zijn Hans Hoek en Eveline Kroezen. Zij hebben beiden ruime ervaring in bestuur en toezicht van complexe zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Het college wordt gegeven op donderdag 21 september 2017 van 16.00 uur tot 20.00 uur in het kantoor van C3, Storkstraat 28a te Leusden. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Een warme maaltijd is in het programma inbegrepen. De deelnemers ontvangen tijdens het college een informatiemap met relevante publicaties.

De kosten bedragen € 350,-- incl. BTW.

 

Praktische informatie

Datum: 21-09-2017
Beschikbaarheid: Ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?