Boeken

De Ideale Toezichthouder

de_ideale_toezichthouder-1Volgens artikel 4.2. lid 8 van de Zorgbrede Governancecode 2010 moeten leden van de raad van toezicht ‘op openbare wijze’ geworven worden. Een onderzoek van Hans Hoek naar wervingsadvertenties voor toezichthouders laat zien dat de praktijk nog veel te wensen overlaat. U kunt gratis een pdf hiervan downloaden.

Informatie

Titel: De Ideale Toezichthouder
Auteur: Hans Hoek
Prijs: Gratis

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?