De rol van ICT in cliëntprocessen

Datum: 04-06-2015

De rol van ICT in cliëntprocessen

Van 11 tot 16 april was ik met de Heliview studiereis bij de HIMMS in Chicago.

Bij de HIMMS 2015 stond client engagement centraal. Een boeiend thema, zeker als je bedenkt hoe ICT zich ook in de care zal ontwikkelen als de ruggegraat van de bedrijfsvoering. Bij een gedifferentieerde op de clientgerichte dienstverlening raken ERP en EPD toepassingen steeds meer met elkaar verweven en worden in toenemende mate noodzaak om de afrekening met de financier op een goede manier te regelen. Daarvoor is het noodzakeljk dat de wensen van zowel clienten als medewerkers verwerkt worden in de bedrijfsprocessen. Juist bij individuele dienstverlening is het van belang om de zorg en behandelactiviteiten van de medewerkers aan de bron vast te leggen.

Client engagement gaat over de wijze waarop je in je primaire proces ervoor zorgt, dat de client geinformeerde keuzes kan maken over zijn gezondheid, de medicatie en behandel mogelijkheden en zijn herstel zodat hij hier zelf een bijdrage aan kan leveren.

De client als partner in zijn eigen zorgproces. Dat lijkt eenvoudig. In het Northern Westchester Hospital in Mount Kisko, New York heeft men in een vier jarig programma een werkwijze ontwikkeld met tablet toepassingen waarmee patienten samen met hun zorgverleners hun eigen beslissingen nemen. Dit laat zien dat ICT geen kwestie van techniek is, maar een delicaat samenspel van strategie, visie en organisatie ontwikkeling.

Laat een reactie achter