Digitale transformatie, de grootste uitdaging voor de Zorg

Datum: 20-02-2012

Digitale transformatie, de grootste uitdaging voor de Zorg

De veranderingen in de informatietechnologie gaan in een razend tempo. Zo heb je de nieuwste tablet/Ipad, smartphones en/of laptop in je bezit, zo is deze al naar een paar maanden ingehaald door een snellere en betere versie. De gebruiksmogelijkheden nemen door nieuwe ingenieuze apps per dag toe. Het tempo waarin dit plaatsvindt zal alleen maar toenemen. Deze digitale techniek en toepassingen zijn in ons dagelijks leven niet meer weg te denken. Een paradigmashift ten voeten uit, van papier naar digitaal.

Hoe brengen we deze digitale transformatie naar de Zorg? Duidelijk is dat de Zorg moeite heeft het tempo bij te houden. Ik schreef hier al eerder over. Met de huidige digitale techniek zijn er legio mogelijkheden anders om te gaan met de zorgvraag. Cliënten/patiënten de mogelijkheid te bieden zelf keuzes te maken en invloed te laten uitoefenen in wanneer, waar en hoe. Mogelijkheden die cliënten en patiënten in staat stellen zelf meer verantwoordelijk te zijn voor hun zorgproces, hen meer autonomie geven en daarmee partner te zijn in hun eigen zorgproces.

Stap af van de cliënt/patiënt centraal stellen. Geen overdadig gedans van managers en zorgverleners rond de cliënt/patiënt, die vaak blijven hangen in holle frases. Ga op zoek naar waar de cliënt/patiënt maximaal profijt van heeft. Maar tegelijk ook de zorgprofessionals en alle noodzakelijke administratieve zorgverplichtingen. Doe dat in gezamenlijkheid. Creëer netwerken met cliënt/patiënt, zorgprofessional en ICT-partijen.

En natuurlijk is het zo dat voor sommige cliënten en patiënten de zorg volledig moet worden overgenomen. Maar ook daar biedt de digitale techniek mogelijkheden en worden mantelzorgers in staat gesteld het zorgproces te volgen en bij te sturen.

Mijn voorspelling is dat de huidige organisatiemodelleen tekort zullen schieten om dit te faciliteren en zelf innovaties in de weg staan. Ook daar zal dus aan gewerkt moeten worden. Het vraagt wellicht enig adaptief vermogen en verbeeldingskracht. Maar vandaar uit zal men tot het inzicht komen dat we de zorg niet meer kunnen aanbieden op de wijze zoals dat nu gebeurt. Oude denkpatronen, vertrouwde business- en organisatiemodellen zijn niet meer toepasbaar.

Vraag uzelf dus af hoe het gesteld is met uw business- en organisatiemodel? Heeft u de mogelijkheden en voordelen van uw digitale transformatie in beeld? Weet u wat u moet doen om het digitale transformatieproces goed te begeleiden? Bent u al aan het voor sorteren op e-health, maakt u uw zorg al regelarmer, maakt u al gebruik van de sociale media en superslimme domotica-oplossingen? Is uw ICT-strategie en HRM-strategie hier al op ingericht?

Mocht u van mijn blog nieuwsgierig zijn geworden of wellicht wat onrustig en u bent op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen dan bied ik u graag aan om daar eens met elkaar over in gesprek te gaan. Een afspraak is snel gemaakt: b.wijnbergen@c3am.nl of via twitter:@tkcare

Laat een reactie achter