Ons team

Elly van der Helm

Elly van der Helm (1961) werkt als veranderkundige in zorg, welzijn en het sociaal domein, waarin de kwetsbare mens ondersteund moet worden. Haar opdrachten zijn meestal gericht op innovatie en op het losmaken van vastgeroeste patronen. Elly vervult verschillende rollen, die drie kenmerken gemeen hebben. In de eerste plaats moet de verandering leiden tot een verbetering voor de doelgroep. In de tweede plaats werkt Elly nauw samen met de professionals en stimuleert hen om zelf regie te nemen over hun werk. In de derde plaats neemt Elly verantwoordelijkheid om zaken op te lossen, ongeacht of haar rol nu formeel leidinggevende is of niet. Elly werkt en werkte in de Jeugdzorg, de GGZ, de thuiszorg, de opvang voor asielzoekers, de gehandicaptenzorg en andere publieke dienstverlening.

Elly combineert denken en doen in al haar werk. Ze maakt snelle analyses en denkt conceptueel. Ze vindt het van groot belang die analyse direct naar de praktijk te vertalen en bespreekbaar te maken met de betrokkenen zoals professionals, management, bestuur en de cliënten. Ze hecht grote waarde aan samenwerking en werkt zelf constructief met vele partijen samen. Elly maakt dingen helder en neemt geen blad voor de mond en heeft een waarderende aanpak. Ze kan met relativerende humor vastzittende dialogen losmaken en zorgen dat de juiste vragen aan de orde komen. Elly maakt ingewikkelde dingen graag los, zodat ontwikkeling in gang gezet kan worden. Ook pakt Elly graag onontgonnen zaken aan, door iets nieuws op te bouwen, dat er voorheen niet was. Elly vindt het vanzelfsprekend met professionals samen te werken en hen te stimuleren innovatief te denken vanuit het belang van de cliënt. Elly heeft natuurlijk gezag vanuit een bescheiden maar stevige houding en duidelijke opvattingen wat zij belangrijk vindt.

Elly is van origine Z-verpleegkundige en maatschappelijk werker. Zij behaalde een master in Public Management (MPM) aan de Universiteit Twente. Ze is Certified Management Consultant (CMC) op basis van een SIOO opleiding. Zij is actief in politiek, welzijn, milieu en de ontwikkeling van gezonde hondenrassen. Ook is ze kok geweest bij een restaurant en een zeilschool. Elly verdiept zich in theorie en praktijk van het Actie Onderzoek en past dit in haar werk toe.

Elly maakt los om tot nieuwe verbanden te komen

Telefoonnummer: 06-21803900
E-mail:
e.vd.helm@c3am.nl

Recente opdrachten van Elly

  • Interim-manager VVT organisatie
  • Kwartiermaker specialistische zorg VVT organisatie
  • Coaching leidinggevenden
  • Kwartiermaker-interim manager VG organisatie
  • Begeleiding manager naar concept zelfsturing LVB organisatie
  • Begeleiding diverse organisatieontwikkelingsprocessen
  • Programmamanager coöperatieve vereniging in de zorg voor jeugd

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl