Ons team

Elsbeth Reitsma
tel. 06-10921514

elsbethElsbeth Reitsma (1959) combineert haar adviespraktijk met het leiden van C3 als directeur. Ze benadert haar vak professioneel, wetenschappelijk en resultaatgericht. Ze vervult opdrachten als adviseur, als procesbegeleider, projectleider/programmamanager, onderzoeker en coach. Ze adviseert over en begeleidt grote veranderprocessen in het werk van zorgprofessionals, bij innovatie, het invoeren van nieuwe zorgconcepten en de samenwerking tussen mensen en tussen organisaties. Elsbeth maakt het abstracte concreet en vertaalt dat in een aanpak, waarin ze samen met de medewerkers zorgt voor ontwikkeling naar het gewenste, zichtbare resultaat. De verbinding met de opdrachtgever en een gezamenlijke kijk op resultaat en proces zijn daarbij essentieel. Elsbeth is werkzaam in de volle breedte van de gezondheidszorg. Ook werkt ze voor brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden tussen zorg, welzijn en het sociale domein.

Elsbeth is zorgvuldig en gericht op een gestructureerde aanpak. Zij heeft duidelijke opvattingen over de noodzakelijke vakbekwaamheid van organisatieadviseurs, die ze in haar opdrachten en als C3 directeur uitdraagt en toepast. Ze is enthousiast en bevlogen over het adviesvak en over de gezondheidszorg. Ze wint snel het vertrouwen van mensen in de organisatie, die haar gezag en vakbekwaamheid erkennen. Continue ontwikkeling heeft haar voorkeur boven schoksgewijze verandertactieken. Voor Elsbeth zijn respect voor de historie van de organisatie, consistentie in denken en doen en een lange adem, cruciale succesfactoren in verandertrajecten.

Elsbeth werkte twaalf jaar als fysiotherapeut. Ze volgde de studie Organisatiesociologie in Leiden en de Beroepsopleiding tot Management Consultant bij Sioo. Vanaf 1996 is ze werkzaam als organisatieadviseur, eerst bij Deloitte en vanaf 2006 bij C3. In 2014 is Elsbeth aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gepromoveerd op het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. Zij publiceert en spreekt regelmatig over haar vak en verzorgt leertrajecten voor interne en externe adviseurs. Daarnaast spreekt ze over ontwikkelingen in de zorg en treedt als dagvoorzitter op.

Elsbeth zorgt voor een aanpak met zichtbaar resultaat

Recente opdrachten van Elsbeth

  • Begeleiding fusieproces van VVT-organisaties, GGZ-organisaties en organisaties in de Zorg voor Jeugd.
  • Veranderkundige begeleiding bij de ontwikkeling en invoering van vernieuwingen in de zorg (zorgconcepten; blended care).
  • Begeleiding strategiedagen.
  • Bevorderen van de adviesvaardigheden van interne adviseurs in ziekenhuizen, VVT, GGZ, jeugdzorgorganisaties en bij ministeries.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?