Ons team

Elsbeth Reitsma

Elsbeth Reitsma (1959) combineert haar adviespraktijk met het opleiden van adviseurs en zorgprofessionals in de advies- en veranderkunde. Ze benadert haar vak professioneel, wetenschappelijk en resultaatgericht.

Elsbeth vervult opdrachten als adviseur, als procesbegeleider, projectleider, programmamanager, onderzoeker en coach. Ze adviseert over en begeleidt grote veranderprocessen in het werk van zorgprofessionals, bij innovatie, het invoeren van nieuwe zorgconcepten en bij de samenwerking tussen mensen en tussen organisaties.

Elsbeth maakt het abstracte concreet en vertaalt dat in een aanpak, waarin ze samen met de medewerkers zorgt voor ontwikkeling naar het gewenste, zichtbare resultaat. De verbinding met de opdrachtgever en een gezamenlijke kijk op resultaat en proces zijn daarbij essentieel.

Elsbeth is werkzaam in de volle breedte van de gezondheidszorg. Ook werkt ze voor brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden tussen zorg, welzijn en het sociale domein.

Elsbeth is zorgvuldig en gericht op een gestructureerde aanpak. Zij heeft duidelijke opvattingen over de noodzakelijke vakbekwaamheid van organisatieadviseurs, die ze in haar opdrachten, haar docentschappen en binnen C3 uitdraagt en toepast. Ze is enthousiast en bevlogen over het adviesvak en over de gezondheidszorg. Ze wint snel het vertrouwen van mensen in de organisatie, die haar gezag en vakbekwaamheid erkennen. Continue ontwikkeling heeft haar voorkeur boven schoksgewijze verandertactieken. Voor Elsbeth zijn respect voor de historie van de organisatie, consistentie in denken en doen en een lange adem, cruciale succesfactoren in verandertrajecten.

Elsbeth werkte twaalf jaar als fysiotherapeut. Ze volgde de studie Organisatiesociologie in Leiden en de Beroepsopleiding tot Management Consultant bij Sioo. Vanaf 1996 is ze werkzaam als organisatieadviseur, eerst bij Deloitte en vanaf 2006 bij C3. In 2014 is Elsbeth aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gepromoveerd op het professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. Zij publiceert en spreekt regelmatig over haar vak.

Elsbeth zorgt voor een aanpak met zichtbaar resultaat

Telefoonnummer: 06-10921514
E-mail:
e.reitsma@c3am.nl

Opdrachten van Elsbeth

  • Begeleiding fusieproces van VVT-organisaties, GGZ-organisaties en organisaties in de Jeugdzorg.
  • Veranderkundige begeleiding bij de ontwikkeling en invoering van vernieuwingen in de zorg en welzijn.
  • Begeleiding strategiedagen.
  • Uitvoering van organisatieonderzoek naar het functioneren van organisatieonderdelen.

Elsbeth is

  • Docentschap bij Sioo en bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
  • Lid Wetenschappelijke Raad Orde Organisatieadviseurs (OOA).
  • Voorzitter Platform Advieskwaliteit OOA.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl