Ons team

Eveline Kroezen
tel. 06-33956974

evelineEveline Kroezen (1958) vervult vaak opdrachten, waar een nieuw en ambigue probleem moet worden opgelost vanuit een informele positie in de organisatie. Eveline is de verbindende kracht en weet wegen te vinden en mensen te mobiliseren om dit probleem op te lossen. Zo hielp ze organisaties bij het opzetten van de zorgverkoop en bij het hergroeperen van taken in het sociale domein. Eveline vervult opdrachten in het sociale domein, de publieke gezondheidszorg, de GGZ, de VVT, de Jeugdzorg en voor welzijnsorganisaties. Zij vervult rollen als interim-bestuurder, interim-manager, procesmanager of adviseur. Zij coacht en begeleidt managers en professionals. Zij is actief in governance, zoals bij evaluaties van de raad van toezicht. Eveline is goed in de analyse en de vertaling daarvan naar concrete oplossingen.  Die oplossingen worden bereikt volgens een duidelijk plan van aanpak en met grote betrokkenheid van de medewerkers. Uiteindelijk staat daarbij het belang van cliënt, bewoner of patiënt centraal.

Eveline heeft oog voor mensen en relaties. Ze weet op het juiste moment te interveniëren soms met een charmante vraag, op andere momenten met een stevig gesprek. Door haar charme en enthousiasme is haar interventie zelden bedreigend en wordt er goed naar haar geluisterd. Ze krijgt dingen voor elkaar, omdat zij erin gelooft en de mensen in haar geloven en haar vertrouwen. Ook in moeilijke situaties biedt ze perspectief. Eveline weet zakelijkheid en relaties met mensen goed te combineren. Eveline brengt structuur en rust in woelige en chaotische situaties. Ze is bereid gebaande paden te verlaten en creatieve oplossingen te bedenken, waar medewerkers enthousiast aan mee willen werken.

Eveline Kroezen studeerde psychologie in Leiden en werkte daarna als GZ-psycholoog in verschillende organisaties. Ze volgde verschillende managementopleidingen. Ze gaf leiding in de GGZ en was bestuurder van een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Eveline is tevens actief als toezichthouder bij een woningcorporatie.

Eveline biedt perspectief in moeilijke situaties

Recente opdrachten van Eveline

  • Interim-manager ggz en gehandicaptenzorg.
  • Begeleiden fusie en samenwerking tussen organisaties.
  • Procesmanagement.
  • Evaluaties en workshops raden van toezicht.
  • Coachen leidinggevenden.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?