Ons team

Fieke Struijk
tel. 06-47522888

Fieke Struijk (1970) is in haar element als ze voor een stevige veranderopgave staat. In verschillende management rollen (bege)leidt ze ontwikkelingstrajecten, innovaties en kwaliteitsverbeteringen met hoog opgeleide professionals. Ze is als projectmanager, programmamanager, afdelingsmanager, innovator en stimulator werkzaam in de breedte van zorg en welzijn. Het accent in haar werk ligt op dit moment bij de GGZ, sociaal domein, jeugdzorg en de publieke gezondheidszorg, maar ze richt zich in toenemende mate ook op andere sectoren in zorg en welzijn.
Fieke werkt tevens als adviseur rond kwaliteit en veiligheid, risicomanagement en (team)ontwikkelingsvraagstukken. Ze coacht professionals in teams en op individuele basis. Ze verbindt in haar opdrachten kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en het werk van professionals met elkaar. Ze vervult haar opdrachten vanuit een brede maatschappelijke blik en gericht op de behoefte van de cliënt.

Fieke combineert op unieke wijze daadkracht aan beschouwing en reflectie. Ze is nieuwsgierig naar hoe mensen hun werk doen en hoe processen verlopen. Fieke luistert goed en kan veel informatie tot zich nemen. Ze analyseert die informatie snel en grondig, waardoor complexe vraagstukken goed doorziet en direct tot de kern kan doordringen. Ze is in staat die kern over te brengen en mensen te motiveren tot verandering en beweging. Ze doet dat met respect en waardering voor hun professionele expertise, zonder vast te houden aan bestaande patronen. Fieke verbindt. Ze verbindt inhoud en bedrijfsvoering. Ze legt verbindingen tussen de operatie en de strategische top en kan snel schakelen tussen beide.

Fieke studeerde bedrijfskunde en scheikunde in Schotland en volgde diverse leiderschapscursussen. Voor ze in 2006 in de gezondheidszorg ging werken, werkte ze voor verschillende procesindustrieën. Daar ontwikkelde ze haar kennis over veiligheid en risicomanagement en haar adviesvaardigheden. Ook leerde ze daar om de verbinding te leggen tussen vakmensen in de uitvoering en de strategische top. In de GGZ leidde zij verschillende bedrijfsonderdelen en grote projecten, zoals de herinrichting en financiële verbetering van de poliklinische zorg.

 

Fieke verbindt mensen en mogelijkheden in innovatieve oplossingen

Recente opdrachten van Fieke

  • Manager zorglijnen Jongvolwassenen (18-25 jaar) en Autisme & ADHD
  • Leider ontwikkelopdracht poliklinieken
  • Manager academische poliklinieken Angst & Dwang; Depressie; Bipolaire Stoornissen
  • Project- en programmamanager/ (beleids)adviseur
  • Supervisor klinisch psycholoog in opleiding

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?