Governance voor registercontrollers

Governance voor registercontrollers

Op 13 oktober 2016 begeleidde Eveline Kroezen een bijeenkomst over governance voor registercontrollers, die werkzaam zijn in de zorg. Na een introductie over de ontwikkeling en de huidige stand van de governance in de zorg, zijn er diverse dilemma’s besproken. Een belangrijke vraag was wanneer de controller naar de raad van toezicht moet stappen. Daar is natuurlijk geen eenduidig antwoord op te geven. Als er sprake is van fraude werd genoemd. Maar ook als je de gang van zaken niet meer kunt verenigen met je geweten. Het was een interessante bijeenkomst, die de deelnemers aan het denken heeft gezet.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?