Het rendement van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Datum: 13-02-2011

Het rendement van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

In de laatste Zorg&Welzijn las ik verheugend nieuws, namelijk dat er onderzoek is gedaan naar het rendement van welzijn (zie http://www.zorgwelzijn.nl/web/Actueel/Nieuws/Jet-Bussemaker-Beloon-welzijnswerk-voor-de-kosten-die-het-helpt-voorkomen.htm ). Het onderzoek is uitgevoerd door SEO economisch onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat welzijnsprojecten ervoor zorgen dat mensen gezonder worden, minder depressief zijn en minder risicogedrag vertonen. Ook blijkt dat deze projecten geld besparen. Het project “Meer bewegen voor ouderen” bespaart bijvoorbeeld € 270,– per deelnemer.

Het is voor zover ik weet een van de eerste keren dat er onderzoek is gedaan naar het rendement van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Ik vind dat een hele goede zaak. Het is algemeen bekend dat de zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. Welzijn kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de vraag naar zorg en dus van de zorgkosten. Maar dan moet de welzijnssector wel laten zien welke bijdrage zij levert en hoeveel geld daarmee bespaard wordt. Tot nu toe was de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening daar niet goed in. Dit is naar mijn idee een van de oorzaken dat de sector niet erg serieus genomen wordt en landelijk weinig invloed heeft. Ik hoop dan ook dat er nog veel meer onderzoeken worden gedaan naar het rendement van welzijn.

Laat een reactie achter