Het risico van het vak

Datum: 05-03-2011

Het risico van het vak

Tot vorig jaar was ik directeur/bestuurder van een instelling voor maatschappelijke dienstverlening. Zoals elke bestuurder hield ik me bezig met het beheersen van risico’s. In de maatschappelijke dienstverlening liggen de risico’s vooral op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan agressie en seksueel geweld. Het is in deze sector belangrijk dat medewerkers de risico’s goed kunnen inschatten als er sprake is van huiselijk geweld. Je wilt immers voorkomen dat jouw cliënten of hun kinderen ernstig worden mishandeld. Ik heb dus veel geïnvesteerd in scholing van medewerkers om huiselijk geweld te herkennen en bespreekbaar te maken. En om de risico’s in te kunnen schatten. Ook het voorkomen en omgaan met agressie was een onderwerp dat voortdurend mijn aandacht had.

Enkele jaren geleden werd ik commissaris bij een woningcorporatie. Er gaat veel geld  om in woningcorporaties en fraude is dus een zeer aanwezig risico. De woningcorporatie neemt allerlei maatregelen om fraude te voorkomen en rapporteert daar geregeld over aan de Raad van Commissarissen.

Onlangs was ik op bezoek bij Shell Pernis. Daar realiseerde ik me dat Shell weer met hele andere risico’s te maken heeft. Toen ik me bij de receptie meldde, kreeg ik een folder. In deze folder stonden de veiligheidsregels op een heldere manier beschreven. Door het hele gebouw hingen borden hoe men zich dient te gedragen om de kans op ongevallen te verkleinen. Buiten stond met dikke strepen aangegeven waar men wel mocht lopen en waar niet. Shell is een bedrijf, dat zich bezig houdt met brandbare stoffen. Het is dus logisch dat men ongelukken als een groot risico ziet en er alles aan doet om die te voorkomen.

In ziekenhuizen spelen weer andere risico’s. Mijn collega Bart Wijnbergen was interim-programmamanager van het landelijke VMS-programma. Hij gaf onlangs een bevlogen presentatie over dit onderwerp. Hij vertelde dat er jaarlijks ruim 1500 mensen overlijden als gevolg van medische fouten. Het is dus voor ziekenhuizen van groot belang om dit risico terug te dringen.

Zo heeft elk bedrijf en elke sector zijn eigen specifieke risico. En elk bedrijf ontwikkelt zijn eigen maatregelen om deze risico’s terug te dringen. Ik denk dat bedrijven en sectoren daarbij van elkaar kunnen leren. Zo heb ik destijds in mijn organisatie extra maatregelen doorgevoerd om de kans op fraude te verkleinen. Mijn commissariaat bij de woningcorporatie had mij als het ware de ogen geopend voor dit risico. En misschien kunnen ziekenhuizen wel heel veel leren van de manier waarop Shell het risico op ongelukken terugdringt.

Laat een reactie achter