Artikelen en Lezingen

Hoe wakker is de raad?

Raden van toezicht treden wel degelijk corrigerend op als bestuurders in hun ogen verkeerde keuzes maken. Met wisselend succes, en alleen de mislukkingen halen de media. Een onderzoek naar beinvloeding van de bestuurlijke besluitvorming.

Artikel publicatie

Auteur(s): Hans Hoek
Tijdschrift: Lucide 04-2016
Datum: 07-12-2016

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?