Interview: Het geheim van Eveline Kroezen

eveline

Het geheim van Eveline Kroezen

Eigenlijk vraagt ze zich al jaren af hoe ze het nou precies doet, wat ze doet. Want interim-bestuurder, interim-manager, procesmanager en adviseur Eveline Kroezen (1958) doet het blijkbaar goed: opdrachtgevers vragen haar om langer te blijven of bevelen haar bij anderen aan. Of ze krijgt een kaartje van een medewerker van de organisatie waar ze op dat moment werkt, om haar te bedanken. ‘Ik ben blij dat je er bent’, staat er dan bijvoorbeeld op. Maar wat nou precies haar geheim is? “Ik doe veel op m’n intuïtie”, zegt Eveline haast verontschuldigend. In elk geval voelt ze zich op en top interimmer.

Natuurlijk herkent Eveline zichzelf in bepaalde termen en kreten: ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet.’ Enthousiast, verbindend, authentiek, creatief. Maar op elk van die omschrijvingen heeft ze tegelijkertijd wel wat af te dingen of te nuanceren. Behalve misschien op de eerste. “Ik krijg veel voor elkaar door met mensen te praten, door ze mee te nemen in een bepaald proces. Maar ik ben ook in staat om hard in te grijpen.” Zoals die keer dat ze als interim-manager al vrij snel na haar komst besloot om alle tijdelijke contracten te beëindigen. “Dan denk je: nu zullen ze wel boos worden”, vertelt ze. “Maar mensen kwamen me tot mijn verbazing bedanken. Er was eindelijk duidelijkheid.”

‘Laat mij maar even rommelen’

Vaak voelt Eveline bij binnenkomst in een organisatie al meteen aan uit welke hoek de wind waait. De sfeer, de onderlinge verhoudingen, de hobbels die genomen moeten worden. “Ik kan goed invoegen, zowel in de diverse rollen die ik bekleed, als in de organisatie zelf. Ik kan met iedereen goed overweg: van de schoonmaker tot de directeur.” Ze is verbindend, inderdaad.

Dat ziet ze ook terug in haar opdrachtenportefeuille: vaak gaat het om de begeleiding van of leiding over fusies of samenwerkingsverbanden tussen teams, afdelingen of organisaties. Eveline komt binnen, kijkt rond, stemt haar intuïtie-antenne af en zegt dan: ‘Laat mij maar even rommelen.’ “Vaak is dat: even ergens binnenlopen, even iets uitleggen, even streng zijn.”

De diepste drijfveer van Eveline, van oorsprong GZ-psychologe, heeft te maken met kwetsbare mensen. “Niet zeggen: ‘mensen helpen’, hoor. Het gaat er juist om, dat ik er naar streef dat kwetsbare mensen zichzelf kunnen helpen. Ik zoek altijd de sterke kant van mensen. Ik hou niet van pamperen. En ik geloof erin dat, wanneer ik medewerkers in hun kracht zet, zij op hun beurt de cliënten meer in hun kracht zullen zetten. ”

Hoewel rechtstreeks contact met de cliënten van de organisaties waar ze voor werkt niet direct voortvloeit uit haar taakomschrijving, zoekt ze dit contact toch altijd op. “Ik ga bijvoorbeeld een tijd in de wachtkamer zitten, ik loop over de afdelingen, of draai even mee op de klachtenafdeling. Dat heb ik nodig. Het gaat uiteindelijk om de cliënten.”

‘In het begin ben ik op m’n best’

Eveline komt optimaal tot haar recht in interimklussen op plekken waar het ‘een lekkere puinhoop’ is. Liefst vanuit een positie met echte zeggenschap. “Ik wil resultaat bereiken. Die verantwoordelijkheid kan en durf ik te nemen.” Waarbij dan nog wel gezegd moet worden dat ze liever niet alleen orde schept in financiële chaos; juist voor het menselijk aspect loopt ze warm.

Maar waar ze ook komt voor een opdracht, er valt overal wat te leren. Ze is nieuwsgierig en wil zich voor alles blijven ontwikkelen. “In het begin ben ik op m’n best”, zegt ze vol overtuiging. “Dan ben ik neutraal, vrij, onafhankelijk. Ik kan goed naar mensen luisteren en oordeel niet meteen. Hoe langer je ergens zit, hoe meer last je krijgt van loyaliteiten.”

En daarmee bedoelt ze niet de loyaliteit aan de opdrachtgever, of aan het eigen geweten. Die staat buiten kijf. Het gaat haar meer om de kracht van de frisse blik. “Ik kom met invalshoeken waar opdrachtgevers zelf niet aan gedacht hadden. Dat kun je creatief noemen, maar ik zie het meer als de kunst om abstractievermogen te koppelen aan praktische oplossingen.”

Sommige mensen noemen haar zelfs wijs, vertelt ze weer op die haast verontschuldigende toon. Terwijl iemand die in notoire machtsbolwerken toch kloven weet te overbruggen en verbindingen weet te leggen, een zekere wijsheid toch niet ontzegd kan worden.

Misschien is dat dan toch wel een deel van haar geheim.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl