Kennisontwikkeling samen met anderen

Platform advieskwaliteit

Elsbeth Reitsma is voorzitter van het Platform Advieskwaliteit. In het Platform werken adviseurs van meerdere organisaties en met meerdere achtergronden samen om ervaringskennis voor het adviesvak te ontsluiten. Het Platform kiest voor de combinatie van ‘art, craft and science’ om tot verdere ontwikkeling van het adviesvak te komen. Meer informatie is te vinden op de eigen website van het platform.

Colleges Financiering en bekostiging Gezondheidszorg voor RUG

Ulrich Oron verzorgt als docent tweemaal per jaar voor de Rijksuniversiteit Groningen colleges over de Financiering en bekostiging van de Nederlandse Gezondheidszorg  voor Nederlandse en buitenlandse studenten.

Leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap EUR

Elsbeth Reitsma is docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam centrum Zorgbestuur. Zij doceert veranderkunde binnen de Leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap gericht op de vraag ‘Hoe realiseer je je veranderopgave’.

College voor Theoretische Gezondheidseconomie

Ulrich Oron treedt jaarlijks op als docent in de cursus ‘Health Technology Asssessment(HTA) van de Julius Academy van het UMCU. Hij belicht de inbedding van het zorgstelsel als onderdeel van de module Theoretische Gezondheidseconomie.

Workshop Adviseren voor Sioo

Elsbeth Reitsma leidt voor de Stichting Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde tweemaal per jaar een Workshop Adviseren  van tweemaal 2 ½ dag voor organisatieadviseurs, die ‘jong’ zijn in het vak (ongeacht hun leeftijd)  om de kneepjes van het adviesvak te leren.

Masterclasses Governance voor UM

Hans Hoek is docent en inhoudelijk coördinator van de Masterclasses over Governance die het UMIO instituut van de Universiteit Maastricht  samen met Super-visie Limburg en het Bestuurderscentrum organiseert.

Colleges en lezingen

Naast deze structurele activiteiten leveren C3 consultants incidentele bijdragen congressen en opleidingen voor onder andere de Universiteit van Utrecht, Tias van de Tilburg University, NSPOH.

Peergroup Behandelen VVT

C3 is de initiatiefnemer van Peergroup van Directeuren  en Managers Behandeling in VVT organisaties. De groep bestaat al vele jaren en bestaat thans uit 12 personen. C3 faciliteert en modereert deze Peergroup. Elly van der Helm is vanuit C3 de moderator.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl