Margret Overdijk

Ons team

Margret Overdijk

margretMargret Overdijk (1961) vervult opdrachten in de GGZ, de VG sector en in de publieke gezondheidszorg. Zij vervult interim-functies en adviseert besturen en professionals. Haar opdrachten richten zich deels op het omgaan met complexe doelgroepen, veiligheid van patiënten en medewerkers en het terugdringen van Dwang en Drang. Margret treedt op als manager van kwaliteit, van financiën en van processen en projecten. In haar praktijk als adviseur en interim-manager richt Margret zich op verbetering van het professioneel handelen, verbetering van de samenwerking in organisaties, complexe verandertrajecten o.a. als gevolg van de stelselwijzigingen en het oplossen van zakelijke en kwalitatieve problemen. Margret is betrokken bij verschillende innovaties in de zorg en in het sociale domein. Zij ontwikkelt nieuwe werkwijzen en nieuwe organisatievormen, steeds met een grote betrokkenheid van cliënten en medewerkers en met oog voor de politieke context.

Margret is een open persoonlijkheid, die gemakkelijk contact legt. Ze analyseert snel en weet de resultaten van die analyse zo te brengen, dat de juiste discussie gevoerd wordt. Zij weet mensen aan zich te binden om gezamenlijk verbeteringen van de kwaliteit van het zorgproces tot stand te brengen.  Ze houdt daarbij steeds oog voor de cliënt en voor het meekrijgen van medewerkers in innovatie en veranderingen, ook als die veranderingen niet zonder meer positief zijn voor iedereen. Margret stimuleert en enthousiasmeert, waarbij ze uiteindelijk gedreven wordt door de inhoud van de zorg en het belang van de kwetsbare medemens.

Margret Overdijk is na haar opleiding begonnen als verpleegkundige in de GGZ. Voor haar werk als leidinggevende volgde ze de Kaderopleiding en het VO Management Gezondheidszorg, gevolgd door een MBA aan Nyenrode University. Margret heeft zich sterk gemaakt voor evidence based handelen van professionals in de GGZ en het aantoonbaar maken van dat handelen door certificering. Zij was medeoprichter en is nu parttime directeur van het CCAF, de organisatie voor certificering van (F)ACT teams. Zij richtte met anderen de EAOF op, een organisatie voor kennisverbreding van assertive outreach in Europa, waarvan zij bestuurslid is.

Margret maakt zich sterk voor evidence based handelen

Recente opdrachten van Margret

  • Het leiden van een beleidsdag van een zorgorganisatie.
  • Interim manager bij een zorgorganisatie.
  • Advies implementatie FACT bij een zorgorganisatie.
  • Het begeleiden van een themaochtend van een zorgorganisatie.
  • Adviseur adviesraad bij een zorgorganisatie.

 

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?