Moed of Moet?

Moed of Moet?

C3 heeft het initiatief genomen om in kaart te brengen voor welke hanteringsvraagstukken zorgorganisaties staan door alle maatschappelijke ontwikkelingen. Er is in onze ogen een sociale ontwikkeling gaande, waarbij men op zoek lijkt naar een nieuwe balans tussen de leefwereld en de systeemwereld. De samenleving maakt een beweging van centraal naar decentraal, van systemen en structuren naar mensen en initiatieven en van vast naar vloeibaar. Technologisch brengt de opkomst van het internet der dingen nieuwe mogelijkheden en nieuwe verhoudingen met zich mee.

Wij trachten samen met onze klanten en samenwerkingspartners te duiden wat deze ontwikkelingen betekenen voor de positie en de rol van zorgorganisaties. Wat betekent het voor besturen en toezicht houden? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de wijze van organiseren. En, last but not least, wat betekent het voor de wijze van veranderen?

Wij besteden op onze vrijdagochtendontmoetingen structureel aandacht aan deze vraagstukken. Verder organiseren wij de komende tijd bijeenkomsten voor alumni en klanten over dit thema. Er komt een meeting of minds. Ook zullen wij geregeld over dit thema bloggen. Het zou mooi zijn als al deze activiteiten resulteren in een publicatie.

Wij gaan ervan uit dat het onmogelijk is om alle ontwikkelingen te benoemen. En dus ook om alle consequenties van deze ontwikkelingen te voorspellen. Daarom vonden wij  "Moed of moet?" een toepasselijke naam voor dit initiatief.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?