Nieuws

Op zoek naar een toezichthoudende functie?

De afgelopen periode hebben we bij C3 onderzoek gedaan naar de werving van toezichthouders. Wij hebben gekeken naar de wijze waarop toezichthouders geworven worden, de eisen die aan hen gesteld worden en de informatie die over de functie gegeven wordt.

Lees verder

C3 Thema 2018/2019: Mensen, Machines en Mythes in de Gezondheidszorg

Als C3 doen we meer dan alleen onze consultancy activiteiten. We geven lezingen en colleges, we organiseren bijeenkomsten bij ons op kantoor. En vooral willen we bijdragen aan maatschappelijke discussies over de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland.

Lees verder

Moderne governance lessen van Billy Graham

Het Modesto Manifesto van Billy Graham blijkt nog verrassend actueel.
Hans Hoek stelt in zijn blog vast, dat het belangrijke governance elementen bevat om met de hoofdzonden om te gaan.
Het Modesto Manifesto vertaalt morele spelregels in praktische afspraken, die voor onszelf gelden in plaats van dat we die aan anderen opleggen.

Lees verder

“Ik laat zien dat je binnen budget blijft” – Ulrich Oron

Bijdrage Ulrich Oron aan FertifFocus Editie 1 winter 2017-2018

Lees verder

Betere zorg voor minder geld

Interview met Ulrich Oron

Lees verder

Nieuwe Infographic “Zorg voor Zakelijkheid”

Waaraan moet een goede bedrijfsvoering van zorgdiensten voldoen? De kwaliteit, waarbij professionele standaarden en de wensen van de klant in evenwicht zijn, staat voorop. Maar de diensten moeten ook geleverd worden binnen de gecontracteerde zakelijke condities. In dit overzicht staan de belangrijkste aandachtspunten.

Lees verder

Mogelijkheden bekostiging E-Health 2018

Uit onderzoek van het NIVEL en Nictiz blijkt dat er een aanzienlijke behoefte is aan E-Health toepassingen, zowel bij zorgverleners als bij zorggebruikers. Dit kan zijn op het gebied van de zorgverlening zelf (e-consulten, e-monitoring) maar ook op het gebied van ondersteuning zoals afspraakplanning en informatievoorziening.

Lees verder

Invloed van adviseurs

Elsbeth Reitsma is door het blad MT uitgeroepen tot één van de vijf invloedrijkste adviseurs van Nederland. We meldden dat al eerder.

Lees verder

Elsbeth Reitsma is één van de invloedrijkste consultants van Nederland

Onze directeur, Elsbeth Reitsma, is door het blad Managementteam uitgeroepen tot één van de vijf invloedrijkste consultants van Nederland.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?