Nieuws

Adviseurs van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de slag met adviseren

De laatste dagen van juni gaan 30 adviseurs van het Dienstencentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de slag met de onderwerpen adviseren en contracteren. In workshopvorm passen de adviseurs stukjes theorie op hun eigen rol en werksituatie toe.

Lees verder

Blog Hans Hoek op website Executive Finance: Kan een mens wel toezicht houden?

In alle governance systemen, codes en theorieën speelt ‘toezicht’ een belangrijke rol. We gaan er van uit dat ‘toezicht’ leidt tot tegenkracht tegen absolute macht van de bestuurder. Het axioma daarbij is dat een mens in staat is om toezicht te houden op een ander mens. Hans Hoek betwijfelt of dat axioma juist is. Is een mens wel in staat om toezicht te houden?

Lees verder

C3 bespreekt Kwaliteitskader in de Verpleeghuiszorg

Deze kaders zijn besproken naar aanleiding van de vastgestelde kwaliteitskaders die in het register van Zorginstituut Nederland zijn opgenomen. Het systeem, de doorzettingsmacht, maar ook de verschillen tussen een door de branche zelf opgesteld kader en een door het Zorginstituut Nederland opgelegd kader kwamen daarbij aan de orde.

Lees verder

Machiavelli is nog steeds actueel

Machiavelli is zeer actueel voor leiderschap in de 21ste eeuw
Bij herlezing van het standaardwerk van Machiavelli “De Heerser” uit 1513 blijkt hoe actueel dit werk nog is. De adviezen, die Machiavelli geeft, zijn zonder meer bruikbaar in het huidige openbaar bestuur. In zijn blog kijkt Hans Hoek met de adviezen van Machiavelli in de hand naar een deel van de huidige politieke leiders.

Lees verder

Collega Ulrich Oron is keynote speaker op het Young Innovators of Medicines ZomerEvent

Collega Ulrich Oron is keynote speaker op het Young Innovators of Medicines ZomerEvent d.d. 6 juli 2017

Lees verder

Scenario’s gaan vooraf aan strategische keuzen

Vrijdag 2 juni jl. hebben we tijdens onze C3 ontmoeting onze kennis rond scenarioplanning weer eens opgefrist.

Lees verder

Cure4 en C3 vullen elkaar goed aan

C3 ontving Cure4 op 19 mei 2017 voor een nadere kennismaking.

Lees verder

Ervaringskennis over omgaan met inherent pijnlijke veranderingen?

Het Platform Advieskwaliteit organiseert workshops “Ervaringskennis over omgaan met inherent pijnlijke veranderingen?”

Lees verder

Meet & Greet geeft nieuwe verbindingen en nieuwe inzichten

Op 22 mei jl. organiseerde C3 een Meet & Greet: een geslaagde bijeenkomst.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?