Nieuws

De huisarts die wil voorkómen

Het Consultatiebureau voor Ouderen

Lees verder

Consultatiebureau voor ouderen

Eveline Kroezen blogt over het bezoek van Gordon Oron aan C3 en het consultatiebureau voor ouderen.

Lees verder

C3 over Value Based Healthcare

Lean, Agile, Triple Aim, Value Based Healthcare: Bij C3 worden theorieën en modellen niet zomaar voor zoete koek geslikt. Misschien nog wel sterker: hoe meer mensen ermee weglopen, hoe kritischer een C3-er er tegenaan kan kijken. Maar staan wij open voor al deze – oude en nieuwe – concepten? Jazeker!

Lees verder

Er is altijd een markt en hij werkt nooit

Hans Hoek analyseert in zijn blog het begrip ‘marktwerking’. Hij stelt vast dat er altijd een markt is en dat deze nooit werkt zonder regulering. Hij noemt een aantal voorbeelden en komt dan tot conclusies over markten en regulering.

Lees verder

De marktwerking in de zorg is niet ‘doorgeschoten’, maar onvoldoende gereguleerd.

Marktwerking in de zorg is niet doorgeschoten maar moet beter geregeld worden
Hans Hoek reflecteert op het interview dat minister De Jonge in het AD heeft gegeven.
Hans stelt vast dat de Jonge oog heeft voor de zwakke punten van het zorgstelsel, maar deze onterecht wijt aan de marktwerking. Volgens Hans ligt het vooral aan het niet afmaken van de juiste overheidsregulering.
Hij vindt daarin bevestiging in de redes van Van der Ven en Varkevisser, beiden (emeritus) hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Hans raadt de minister en anderen dan ook aan om zowel de afscheidsrede van Van der Ven als de oratie van Varkevisser goed te lezen.

Lees verder

Stereotiep beeld van de organisatieadviseur ook een kracht

Elsbeth Reitsma stelt “Stereotiep beeld van de organisatieadviseur ook een kracht”

Lees verder

Een toezichthouder is tegen het besluit. Wat nu?

Wat te doen als je als toezichthouder tegen een besluit bent?
Als toezichthouder kun je alleen komen te staan als de rest van de RvT voor een besluit is en jij bent tegen.
Wat dan te doen?
Hans Hoek maakt in zijn blog een analyse van een dergelijke situatie en geeft tips over do’s en don’ts in zo’n situatie.

Lees verder

Organisaties zijn geen leilinden

In de blog ‘Organisaties zijn geen leilinden’ maakt Hans Hoek bezwaar tegen het maakbaarheidsdenken over organisaties. Niet alles is in control. Er gebeuren altijd onverwachte dingen.
Hans vergelijkt de bestuurder met een tuinman die zijn tuin laat groeien en bloeien, maar toch altijd met ‘onkruid’ geconfronteerd wordt.

Lees verder

Waarom het zinvol is om technologische zorginnovaties uit te proberen

Elsbeth Reitsma heeft geblogd over “Waarom het zinvol is om technologische zorginnovaties uit te proberen”

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?