Nieuws

Collega Ulrich Oron verzorgt (Engelstalig) gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen

Op woensdag 16 mei 2018 geeft collega Ulrich Oron weer een Engelstalig gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen, over het Nederlandse gezondheidszorgstelsel, de financiering ervan en de specifieke financiering en vergoedingen van geneesmiddelen.

Lees verder

Beleidsmatige mythes in de zorg voor ouderen

Lees hier de blog van Elsbeth Reitsma

Lees verder

Interim-management

Eveline Kroezen over interim-management

Lees verder

Mythes en maatschappij

Mythes zijn een van de drie M’s in ons MR thema.
Wat betekenen die mythes in de maatschappij? Helpen ze ons of belemmeren ze ons.

Lees verder

Help, mijn organisatie verdwijnt

Kent u het gevoel dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat uw organisatie voort kan blijven bestaan. Of dat de maatschappelijke functie van uw organisatie niet meer gewaardeerd wordt.

Lees verder

Hoog tijd voor governance-regels voor medezeggenschap

Hans Hoek pleit in zijn blog voor een governancecode voor medezeggenschap, gezien de problemen die zich daar af en toe voordoen.
Het advies van de SER ‘Uitgangspunten goede medezeggenschap’ uit 2017 kan een basis vormen, aangevuld met meer concrete regels.

Lees verder

Een zelfsturend orkest?

Sinfonietta Amsterdam is een mooi voorbeeld van hoe professionals met elkaar samen kunnen werken.
Zowel C3 als Sinfonietta Amsterdam bestaan dit jaar 30 jaar.
Lees hoe Hans Hoek naar dit orkest kijkt.

Lees verder

Op zoek naar een toezichthoudende functie?

De afgelopen periode hebben we bij C3 onderzoek gedaan naar de werving van toezichthouders. Wij hebben gekeken naar de wijze waarop toezichthouders geworven worden, de eisen die aan hen gesteld worden en de informatie die over de functie gegeven wordt.

Lees verder

C3 Thema 2018/2019: Mensen, Machines en Mythes in de Gezondheidszorg

Als C3 doen we meer dan alleen onze consultancy activiteiten. We geven lezingen en colleges, we organiseren bijeenkomsten bij ons op kantoor. En vooral willen we bijdragen aan maatschappelijke discussies over de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?