Nieuws

Kennis maken we samen – een methodiek voor het expliciteren en doorontwikkelen van ervaringskennis

Voor organisatieadviseurs/-professionals is het van grote waarde om tijdens de opdrachten die ze uitvoeren met de best beschikbare kennis te werken, oftewel: op basis van Evidence Based Practice (EBP). Bij EBP wordt veelal aan kennis voortkomend uit metastudies, experimenten met controle groepen en ander wetenschappelijk onderzoek gedacht.

Lees verder

Omgaan met pijn in organisaties en in het advieswerk

Pijn is onlosmakelijk verbonden met ons menszijn. Het ervaren van pijn is een belangrijk signaal dat er iets mis is in ons lichaam en vormt een prikkel om actie te ondernemen. Precies daarom is er in de gezondheidszorg veel aandacht voor het specificeren en klasseren van pijn.

Lees verder

33 jaar C3 terugblikken en vooruitkijken op ontwikkelingen in de zorg

C3 adviseurs en managers ging in 1988 van start. Dit jaar bestaan we in 2021 dus 33 jaar. Vanwege de 3 in onze naam hebben we een voorkeur om veelvouden van drie te vieren in plaats van decennia.

Lees verder

Het Schone bij organiseren en begeleiden

Onze collega Elsbeth Reitsma heeft een hoofdstuk geschreven over ‘Op zoek naar het Schone in het Adviesvak’. Geïnspireerd door het gedachtegoed van Hume onderzoekt zij of we op een wat systematischer wijze, door elkaars ogen en gevoelens te lenen, het Schone van het vak kunnen onderzoeken.

Lees verder

Lessen uit het Zembla onderzoek naar ‘Haagse bijbaantjes’

Zembla onderzocht de volledigheid van het integriteitsregister van de Tweede Kamer.
Hans Hoek reflecteert op dit Zembla onderzoek en vraagt zich af of er voor maatschappelijke organisaties governance lessen uit te trekken zijn.

Lees verder

Erbij of eraf: Overdracht van bedrijfsonderdelen in zorg en welzijn

C3 adviseert en ondersteunt regelmatig processen waarbij zorg- of welzijnsinstellingen bedrijfsonderdelen afstoten of van andere aanbieders overnemen of tot outsourcing van taken komen die niet tot de core business horen. Daarbij komen hele ander zaken kijken dan bij een fusie.

Lees verder

Het MT bestuurt niet mee

In opdrachten en ook in de masterclasses, die ik voor de Universiteit Maastricht geef, komt af en toe de vraag aan de orde wat de rol van het MT is bij een eenhoofdige RvB. Met MT bedoel ik daarmee het overleg van de RvB met het tweede echelon leidinggevenden, die soms managers en soms directeuren genoemd worden.

Lees verder

Zorg en Leeftijd

Op vrijdag 6 november pakten we met C3 het onderwerp onder de loep van leeftijd en zorg. Het onderwerp was ingegeven door berichtgevingen eerder dit jaar over keuzecriteria als de intensive care capaciteit geen ruimte meer liet.

Lees verder

In gesprek over Sociaal Werk

‘Zijn jullie wel eens in een buurthuis of wijkcentrum geweest?’ vroeg Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, aan ons tijdens onze professionaliseringsdag. Uit de reacties bleek dat velen van ons zo’n plek in de buurt inderdaad wel eens hebben bezocht, maar eigenlijk alleen gerelateerd aan een werksituatie.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl