Nieuws

Het MT bestuurt niet mee

In opdrachten en ook in de masterclasses, die ik voor de Universiteit Maastricht geef, komt af en toe de vraag aan de orde wat de rol van het MT is bij een eenhoofdige RvB. Met MT bedoel ik daarmee het overleg van de RvB met het tweede echelon leidinggevenden, die soms managers en soms directeuren genoemd worden.

Lees verder

Zorg en Leeftijd

Op vrijdag 6 november pakten we met C3 het onderwerp onder de loep van leeftijd en zorg. Het onderwerp was ingegeven door berichtgevingen eerder dit jaar over keuzecriteria als de intensive care capaciteit geen ruimte meer liet.

Lees verder

In gesprek over Sociaal Werk

‘Zijn jullie wel eens in een buurthuis of wijkcentrum geweest?’ vroeg Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, aan ons tijdens onze professionaliseringsdag. Uit de reacties bleek dat velen van ons zo’n plek in de buurt inderdaad wel eens hebben bezocht, maar eigenlijk alleen gerelateerd aan een werksituatie.

Lees verder

Coaching

Afgelopen vrijdag spraken we tijdens onze (digitale) C3 ontmoeting over coaching. Wat doe je wel of niet als coach? Zijn er verschillen afhankelijk van de situatie?

Lees verder

Filmpje Hans Hoek over zijn dissertatie

Hans Hoek geeft sinds enige jaren college over zijn dissertatie aan De NSPOH voor de Master Public Health.

Lees verder

Het nut van de vereniging in de zorg

In onze C3 ontmoeting bespreken we regelmatig een artikel om ons een beeld en een mening te vormen. Op 25 september was dat het artikel ‘De Vereniging is zo gek nog niet’ van verschillende NSOB auteurs verschenen in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2/2020 en gebaseerd op het onderzoek ‘Onderzoek alles en behoud het goede, Herwaardering van het Verenigingsmodel’ van dit jaar

Lees verder

C3 op bezoek bij Sutfene

In de loop der jaren hebben nogal wat van onze voormalige C3 collegae permanente managementverantwoordelijkheid op zich genomen en zijn een zorgorganisatie gaan leiden. Ben van Gent is een van hen. Hij is eerst bestuurder van Florence geweest en is nu bestuurder van Sutfene.

Lees verder

C3 in tijden van de Coronacrisis

Zoals alle delen van de samenleving treft de Coronacrisis C3 ook.
De organisaties in zorg en welzijn waarvoor we werken, passen hun zorg- en dienstverlening uitermate snel aan. Daarin gaan wij mee. De interim-managers zijn intensief bij de crisisteams en het zo creatief en passend oplossen van de vraagstukken betrokken. De adviseurs zorgen voor continuïteit in de trajecten waarbij zij een rol spelen, want ook bezijden corona gaan er ontwikkelingen door.

Lees verder

Collega Ulrich Oron spreker op regionaal symposium geriatrie & revalidatie: ‘Hoe helpen we samen patiënten met spasticiteit?’

Op donderdag 27 februari 2020 was collega Ulrich Oron in Assen spreker op een regionaal symposium ter bevordering van de samenwerking tussen revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde en fysiotherapeuten.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl