Nieuws

Het nut van de vereniging in de zorg

In onze C3 ontmoeting bespreken we regelmatig een artikel om ons een beeld en een mening te vormen. Op 25 september was dat het artikel ‘De Vereniging is zo gek nog niet’ van verschillende NSOB auteurs verschenen in het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2/2020 en gebaseerd op het onderzoek ‘Onderzoek alles en behoud het goede, Herwaardering van het Verenigingsmodel’ van dit jaar

Lees verder

C3 op bezoek bij Sutfene

In de loop der jaren hebben nogal wat van onze voormalige C3 collegae permanente managementverantwoordelijkheid op zich genomen en zijn een zorgorganisatie gaan leiden. Ben van Gent is een van hen. Hij is eerst bestuurder van Florence geweest en is nu bestuurder van Sutfene.

Lees verder

C3 in tijden van de Coronacrisis

Zoals alle delen van de samenleving treft de Coronacrisis C3 ook.
De organisaties in zorg en welzijn waarvoor we werken, passen hun zorg- en dienstverlening uitermate snel aan. Daarin gaan wij mee. De interim-managers zijn intensief bij de crisisteams en het zo creatief en passend oplossen van de vraagstukken betrokken. De adviseurs zorgen voor continuïteit in de trajecten waarbij zij een rol spelen, want ook bezijden corona gaan er ontwikkelingen door.

Lees verder

Collega Ulrich Oron spreker op regionaal symposium geriatrie & revalidatie: ‘Hoe helpen we samen patiënten met spasticiteit?’

Op donderdag 27 februari 2020 was collega Ulrich Oron in Assen spreker op een regionaal symposium ter bevordering van de samenwerking tussen revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde en fysiotherapeuten.

Lees verder

‘Nieuwe’ organisatie- en samenwerkingsmodellen

Afgelopen vrijdag was Ard-Pieter de Man bij C3. We hebben ons een dag ondergedompeld in ‘nieuwe’ organisatie- en samenwerkingsmodellen. ‘Nieuwe’ staat tussen aanhalingstekens omdat de meeste principes niet nieuw zijn maar zijn doorontwikkeld en aangepast aan de huidige tijd. ‘Activiteiten en de mensen die ze uitvoeren opknippen en plakken’ is bij wijze van spreken al zo oud als de weg naar Rome, aldus Ard-Pieter.

Lees verder

Collega Eveline Kroezen over het basisinkomen

Bij C3 bespreken we geregeld een artikel, dat door een van de collega’s wordt ingebracht. Vandaag was ik aan de beurt. Ik heb twee artikelen over het basisinkomen verspreid. De essentie van het basisinkomen is dat burgers een vast bedrag krijgen, waarmee ze in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien, en waar geen verplichtingen tegenover staan.

Lees verder

Interview Hans Hoek over Masterclass Paradox Toezichthouder en Werkgever

Hans Hoek verzorgt regelmatig Masterclasses over Governance voor de Universiteit Maastricht.
Op 25 november doceerde hij in Amsterdam waar Robert Waters als gastheer optrad.
Onderwerp was de dubbelrol van een raad van toezicht die enerzijds volgend toezicht houdt en anderzijds actief de werkgeversrol voor de bestuurders uit moet oefenen.

Lees verder

Collega Ulrich Oron op 29 november 2019 plenair spreker op symposium DystonieNET

Dystonie is een invaliderende aandoening: spiercontracties leiden tot abnormale niet gewilde bewegingen. Soms treden die alleen op bij specifieke activiteiten, maar ze kunnen ook continu in het hele lichaam voorkomen.
DystonieNET bestaat sinds 2010 en heeft als doel de verbetering van de landelijke samenwerking rondom dystonie op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en
onderzoek.

Lees verder

Collega Ulrich Oron op 27 november 2019 gastdocent aan het Julius/UMCU: Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg

Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg. Kosteneffectiviteit, kosten-baten, kwaliteit van leven, levensjaren in goede gezondheid, het zijn termen die je steeds vaker tegenkomt als het gaat om de doelmatigheid van medisch handelen en van nieuwe interventies in de zorg. Beleidsmakers, zorgverzekeraars en ziekenhuisdirecties hebben behoefte aan, en vragen om, een kwantitatieve evaluatie van uitkomsten en kosten van nieuwe strategieën in de zorg. Het is immers steeds belangrijker om te kijken hoe iedere geïnvesteerde euro het beste rendeert in termen van gezondheidswinst of toekomstige besparingen.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?