Nieuws

Collega Ulrich Oron gastdocent aan het UMCU- Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg

Kosteneffectiviteit, kosten-baten, kwaliteit van leven, levensjaren in goede gezondheid, het zijn termen die je steeds vaker tegenkomt als het gaat om de doelmatigheid van medisch handelen en van nieuwe interventies in de zorg. Beleidsmakers, zorgverzekeraars en ziekenhuisdirecties hebben behoefte aan, en vragen om, een kwantitatieve evaluatie van uitkomsten en kosten van nieuwe strategieën in de zorg. Het is immers steeds belangrijker om te kijken hoe iedere geïnvesteerde euro het beste rendeert in termen van gezondheidswinst of toekomstige besparingen.

Lees verder

C3, je nieuwe professionele thuis

C3, je nieuwe professionele thuis: Wij zoeken nieuwe collega’s die ons team komen versterken.

Lees verder

In welke behoefte de Odensehuizen voorzien

Meneer Bouma (bijna 95) is nooit gestopt met het realiseren van ouderenzorg-nieuwe-stijl. Tijdens het bezoek dat Elsbeth Reitsma en Eef Weenink aan hem brachten, vertelde meneer Bouma hoe hij op het idee is gekomen om een Odensehuis in de Hoeksche Waard te realiseren.

Lees verder

Leeftijdsloos leiderschap

Elsbeth Reitsma heeft geblogd over “Leeftijdsloos leiderschap”

Lees verder

Governance van netwerken: hoe doe je dat?

Organisaties moeten steeds vaker samenwerken met andere partijen in de vorm van een netwerk.
Die netwerksamenwerking wordt als vanzelfsprekend gezien en als het nieuwe ideaal.

Lees verder

Zorgen voor goed bestuur is de belangrijkste taak van de toezichthouder

Toezichthouders moeten zorgen voor goede bestuurders. Dat is niet gemakkelijk.
Hans Hoek reflecteert naar aanleiding van het gedrag van Musk en de dood van Marcionne op de vraag hoe de RvT met dit vraagstuk om kan gaan.

Lees verder

De rol van statistiek in de zorg

Eveline Kroezen kijkt naar de rol van statistiek in de zorg.

Lees verder

Waren de beleidsprogramma’s van VWS zinvol?

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur heeft 4 beleidsprogramma’s van VWS onderzocht.
Hans Hoek analyseert in twee blogs de bevindingen van het NSOB.
Hij concludeert dat het NSOB niet de principiële vraag heeft onderzocht of VWS met dit soort programma’s kan en mag ingrijpen in de sector.
Volgens Hans is het antwoord op die vraag: Neen.

Lees verder

Tien principes in verandermanagement die ertoe doen

Elsbeth Reitsma heeft geblogd over “Tien principes in verandermanagement die ertoe doen”

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?