Skip to content

Nieuws

Oud-collega Hans Hofhuizen schrijft ‘De Nazaten’

Wij zijn trots op oud-collega en schrijver Hans Hofhuizen.

Lees verder

Museum Boijmans Van Beuningen: Cultural Governance Clash?

Bij museum Boijmans Van Beuningen denken de RvB en de geldgever verschillend over de invloed van de laatste. Hans Hoek analyseert in zijn blog de casus en nodigt de lezer uit tot discussie. Is dit het begin van anders denken over onafhankelijkheid van toezichthouders?

Lees verder

Kennisontwikkeldag 20 juni 2019

C3 biedt wederom gastvrijheid aan het Platform Advieskwaliteit op 20 juni 2019. Lees hier het convocaat.

Lees verder

Collega Ulrich Oron verzorgt (Engelstalig) gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen

Al 9 jaar geeft Ulrich Oron gastcolleges aan de RUG.

Lees verder

De huisarts die wil voorkómen

Het Consultatiebureau voor Ouderen

Lees verder

Consultatiebureau voor ouderen

Eveline Kroezen blogt over het bezoek van Gordon Oron aan C3 en het consultatiebureau voor ouderen.

Lees verder

C3 over Value Based Healthcare

Lean, Agile, Triple Aim, Value Based Healthcare: Bij C3 worden theorieën en modellen niet zomaar voor zoete koek geslikt. Misschien nog wel sterker: hoe meer mensen ermee weglopen, hoe kritischer een C3-er er tegenaan kan kijken. Maar staan wij open voor al deze – oude en nieuwe – concepten? Jazeker!

Lees verder

Er is altijd een markt en hij werkt nooit

Hans Hoek analyseert in zijn blog het begrip ‘marktwerking’. Hij stelt vast dat er altijd een markt is en dat deze nooit werkt zonder regulering. Hij noemt een aantal voorbeelden en komt dan tot conclusies over markten en regulering.

Lees verder

De marktwerking in de zorg is niet ‘doorgeschoten’, maar onvoldoende gereguleerd.

Marktwerking in de zorg is niet doorgeschoten maar moet beter geregeld worden
Hans Hoek reflecteert op het interview dat minister De Jonge in het AD heeft gegeven.
Hans stelt vast dat de Jonge oog heeft voor de zwakke punten van het zorgstelsel, maar deze onterecht wijt aan de marktwerking. Volgens Hans ligt het vooral aan het niet afmaken van de juiste overheidsregulering.
Hij vindt daarin bevestiging in de redes van Van der Ven en Varkevisser, beiden (emeritus) hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
Hans raadt de minister en anderen dan ook aan om zowel de afscheidsrede van Van der Ven als de oratie van Varkevisser goed te lezen.

Lees verder

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

Scroll To Top