Hoe we werken

Samenwerking

C3 is een samenwerking van ervaren en ondernemende organisatieprofessionals.

We vormen een klein hecht multidisciplinair team met verschillende achtergronden, professionele accenten, kijkrichtingen en persoonlijkheden. Daardoor kennen we elkaar goed, vullen we elkaar aan in opdrachten en weten we elkaars kennis en kunde te gebruiken.

Werken bij C3_Eén bureau

We zijn allen zelfstandige ondernemers, die met elkaar samenwerken in de C3 Coöperatie. Vanuit  C3 voeren we al onze opdrachten uit, benaderen de markt en werken samen aan de verdere ontwikkeling van onszelf en het organisatie-adviesvak.

We delen actief kennis en ervaring met elkaar . We zijn gelijkgestemd over de zorg en in onze professionele visie op het werken als adviseur of interim-manager.

Werken bij C3_Eén profiel in de markt

C3 heeft sinds haar oprichting in 1988 een goede naam in de markt opgebouwd. We hebben een duidelijk  profiel in de markt als degelijk bureau dat professioneel werk levert en zijn afspraken nakomt. Binnen dat eenduidige profiel is er ruime  diversiteit in kennis, vaardigheden en achtergronden. Voor de opdrachtgevers zijn we één bureau met eenduidige hoge kwaliteit. Daarom doen we veel aan review in opdrachten, intervisie en andere onderlinge kwaliteitsborging. Als de opdrachtgever één van ons inschakelt, beschikt hij op de achtergrond over alle kennis en ervaring in het bureau.