Opdrachten C3

Datum: 07-03-2012

Opdrachten C3

‘Wat doen jullie op dit moment voor soort opdrachten?’ wordt ons vaak gevraagd door relaties en in netwerkgesprekken. Op onze website staat een overzicht van de zeven werkvelden, waarin we actief zijn. Daarnaast is het aardig om eens te kijken waar we op dit moment mee bezig zijn.

We voeren twee langdurige interim-managementfuncties uit, één als bestuurder van een VVT-organisatie en één als directeur Zorg bij een internationaal ICT-bedrijf. Daarnaast is één van onze collegae interim bestuurssecretaris bij een organisatie voor langdurige zorg.

Het coachen van bestuurders en directeuren is een permanente activiteit. Bijna voortdurend lopen er wel een paar individuele coachingsprocessen. Daarnaast spreken we regelmatig met mensen die ‘in between jobs’ zijn en geven hen advies over hun carrière.

Bij een paar organisaties begeleiden we processen van strategievorming of beleidsontwikkeling. Bij anderen begeleiden we het proces om de strategie te vertalen in een nieuwe structuur. Ook adviseren we over mogelijkheden om de medezeggenschap en de maatschappelijke verankering van een zorgorganisatie toekomstgericht te maken. We ondersteunen een aantal bestuurders bij de verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen.

Bij verschillende opdrachtgevers voeren we organisatieonderzoeken uit. Een deel daarvan is gericht op het vinden van de oorzaken, waarom iets niet loopt, en het geven van advies over hoe het beter kan. Een enkele keer is dat terug te leiden tot het functioneren van een persoon. Dan is extra zorgvuldigheid vereist, want meestal is vertrek van die persoon niet de enige oplossing.
Andere onderzoeken richten zich op het verloop van projecten en advisering hoe dat in de toekomst beter kan. We hebben inmiddels zo veel ervaring met dit soort onderzoeken, dat we onze methodologie hebben vertaald in een best practice. Op onze website leest u er meer over.

We leiden een leiderschapsprogramma in een UMC. We ondersteunen een beroepsvereniging in het proces van ontwikkeling en professionalisering van het bestuur. Bij een andere organisatie begeleiden we het proces om duaal management daadwerkelijk inhoud te geven.

Laat een reactie achter