Over C3

Over C3

Geschiedenis
C3 is ontstaan als initiatief vanuit een academisch ziekenhuis. Drie ervaren consultants die daar gewerkt hadden aan een groot verandertraject, besloten de handen ineen te slaan. In 1988 richten zij C3 op als gespecialiseerd adviesbureau voor alle branches in de gezondheidszorg. De filosofie was en is dat bij een zorgorganisatie de zorg, de behandeling en de bedrijfsvoering met elkaar in evenwicht moeten zijn. De cliënt staat altijd centraal. De letters C3 staan voor de begrippen Cure, Care en Control. Alles gericht op verbeteringen voor de patiënt of cliënt.

curecarecontrol

C3 kent de zorg
Onze keuze voor de gezondheidszorg betekent dat we daarvan alles willen weten. We hebben onze wortels en onze ervaringen in de zorg. We zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg. We vertalen die naar ons werk in zorgorganisaties.
Wij kennen de dilemma’s aan de top van de organisatie. We kennen de gang van zaken op de werkvloer. En we weten waar professionals rationeel en emotioneel mee worstelen. Wij leggen verbindingen tussen deze werelden. We blijven in gesprek, maar schromen niet om dogma’s en vastgeroeste patronen te benoemen en te doorbreken.

Wie en wat zijn we met C3?
C3 is een gezamenlijke onderneming van 10 ondernemende consultants, die hun krachten hebben gebundeld in een coöperatie, dat als gekend bedrijf in de gezondheidszorgmarkt staat. Door die bundeling voeren we onze opdrachten beter uit, zijn we goed zichtbaar in de markt, ontwikkelen we onze eigen professionaliteit en de professionele kennis van C3 beter, kunnen we aan productontwikkeling doen en een bureau in stand houden. Achter deze zakelijke doelen zit onderlinge verbondenheid en gelijkgestemdheid over het vak van adviseur/interim-manager, over de gezondheidszorg en de ontwikkelingen daarin en over hoe je een organisatie verandert en leidt. Die verbondenheid leidt tot openheid en onderling vertrouwen en de mogelijkheid om je kwetsbaar op te stellen, waardoor we voortdurend van elkaar leren.

Dat is het wezen van C3, dat gelukkig niet in de hokjes uit de eerste alinea te vatten is. Dit is wat we willen zijn en al vanaf het begin zijn. We bestaan in 2018, 30 jaar, dus is het -voor ons- een goede manier van samen ondernemen en voor de klanten een bureau met toegevoegde waarde.

Meer C3
We zijn niet de enigen, die ons C3 noemen. In de loop van de jaren zijn we veel andere C3’en tegengekomen buiten de Nederlandse gezondheidszorg.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?