Patiënten en cement

Datum: 09-01-2011

Patiënten en cement

Ik vind het leuk om andere sectoren te bezoeken. Telkens als ik dat doe, kom ik namelijk geïnspireerd en vol  ideeën terug. Ideeën hoe het anders kan in de zorg en wat de zorg van andere sectoren kan leren. Onlangs nodigde een van de leden van een netwerk, waarin ik zit, ons uit voor een werkbezoek aan een cementfabriek. De vrouwelijke directeur leidde ons rond door haar fabriek, de ENCI in Velsen. Het is een imposant bedrijf, waar onwaarschijnlijke hoeveelheden cement worden geproduceerd.

Tijdens de rondleiding viel op dat er nauwelijks personeel rond liep. De fabriek was leeg en de productie leek geheel geautomatiseerd te verlopen. De directeur vertelde dat het bedrijf sinds enkele jaren een nieuwe werkwijze had geïntroduceerd. Er is een controlekamer gebouwd, waar je de hele fabriek kunt overzien en alle processen in de gaten kunt houden. En er zijn multidisciplinaire teams ingevoerd. Deze teams hebben de verantwoordelijkheid om het bedrijfsproces te controleren, onderhoud uit te voeren, eventuele mankementen te verhelpen en te zorgen dat de boel schoon blijft. In het begin hadden deze teams erg moeten wennen. Inmiddels verloopt het goed en is er veel efficiencywinst geboekt. De teams werken op voorstel van de medewerkers zoveel mogelijk in een vaste samenstelling, waardoor ze goed op elkaar in zijn gespeeld. De directeur vertelde dat de teams ondertussen geregeld met voorstellen komen, om nog efficiënter te werken en de kwaliteit te verbeteren. Zo hadden de medewerkers onlangs voorgesteld dat ze leerden lassen, zodat ook dit onderhoud door de teams zelf kon worden uitgevoerd.

Nu weet ik wel dat de zorg anders is dan een fabriek. Een volledig geautomatiseerd proces is in de zorg niet mogelijk. De zorg houdt zich immers bezig met mensen en niet met cement. Toch begon ik te fantaseren over een controlekamer in de zorg, waarvandaan je de patiënten in de gaten kunt houden. Vooral ‘s nachts kan ik me daar wel wat bij voorstellen. En ik fantaseerde over vaste multidisciplinaire teams, die er met elkaar voor moeten zorgen dat alle processen rondom de patiënten goed verlopen. Teams die gezamenlijk de patiënten behandelen en verzorgen,  de administratie doen, de afdeling schoonmaken, het eten verzorgen en die, misschien wel het belangrijkste, gezamenlijk stagnaties en knelpunten oplossen.

Zou dat ook in de zorg tot efficiencywinst leiden? En zouden vaste multidisciplinaire teams spontaan met voorstellen komen om de zorg rond de cliënt te verbeteren? Ik weet het niet, maar ik vind het leuk om er over te fantaseren. Patiënten en cement, een wonderlijke vergelijking. Maar wel een vergelijking, die de fantasie prikkelt.

Laat een reactie achter