Ons team

Ria van den Dungen - Schröder

Ria van den Dungen -Schröder (1959) adviseert over juridische vraagstukken en constructies, over governance, over samenwerking en fusie. Zij helpt organisaties bij het inrichten van goede besluitvorming, de medezeggenschap, de rol van professionals en kwaliteit en veiligheid. Ria onderzoekt samen met C3 collegae bestuurlijke vraagstukken, besluitvormingsprocessen, de ondersteuning van bestuur en toezicht en conflicten. Zij vervult opdrachten in de volle breedte van de gezondheidszorg. Zij heeft ervaring in ziekenhuizen, in de GGZ, in de gehandicaptenzorg, in de VVT en het sociale domein.  Ria heeft als interim secretaris van de raad van bestuur in vele organisaties gewerkt. Ze coacht en begeleidt bestuurssecretarissen in zorg en welzijn. Governance vraagstukken en de bestuurlijke en juridische inrichting van samenwerkingsconstructies hebben haar bijzondere belangstelling. Ria adviseert over goed toezicht, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en het beperken van governance risico’s.

Ria is analytisch en kritisch. Ria is methodologisch sterk en zij is een meester in het stellen van diepgaande vragen, die de achtergronden van een redenering bloot leggen. Ze komt direct tot de kern. Dat doet ze op een charmante manier, waardoor de ontvanger van de boodschap uitgedaagd wordt om na te denken. Ria werkt zich snel in en bouwt direct een goede relatie op met de medewerkers in de organisatie waar ze adviseert. Ria kan zich goed verplaatsen in de verschillende rollen die in bestuur, toezicht en bestuurlijke ondersteuning vervuld moeten worden en de samenhang daarin. Zij betrekt in haar advies steeds deze verschillende invalshoeken. Ria geeft praktische en concrete oplossingen die leiden tot blijvende verbetering in de organisatie.

Ria is gezondheidszorgjuriste. Zij begon direct na haar studie samen met een collega een juridisch adviesbureau voor de gezondheidszorg. Van juridische advisering breidde Ria haar praktijk gaandeweg uit tot algemene bestuurlijke advisering en ondersteuning. Binnen C3 bouwt ze die praktijk verder uit. Zij is toezichthouder bij verschillende organisaties.

Ria komt direct tot de kern

Recente opdrachten van Ria

  • Secretaris raad van bestuur a.i.
  • Het opstellen en beoordelen van juridische documenten (statuten, overeenkomsten, etc.)
  • Advisering besluitvormingstraject raad van bestuur.
  • Notitie aansprakelijkheid bestuur en raad van toezicht na aftreden.
  • Vormgeving medezeggenschap cliënt in holdingstructuur.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?