Risico's en Kwaliteit en Veiligheid

Datum: 30-04-2012

Risico's en Kwaliteit en Veiligheid

Tijdens onze workshops ‘Toezicht op kwaliteit en veiligheid’ voor toezichthouders komen we met enige regelmaat in gesprek over het beheer van risico’s. Toezichthouders gaven aan het van belang te vinden om geïnformeerd te worden over de mogelijke risico’s die de zorgorganisaties kunnen lopen en de kans dat deze kunnen optreden.

Vanuit het risicomanagement heeft men voor het beoordelen van het risiconiveau een zogenaamde risicomatrix tot zijn beschikking. Een risicomatrix met langs de ene as de bepaling van de ernst of het effect en op de ander as de kansen en frequenties.

Maar alvorens je deze informatie tot je beschikking krijgt, is het van belang dat een RvT eerst met zijn bestuur in gesprek gaat over zijn/haar visie op de risico’s binnen de betreffende organisatie. Over welke risico’s hebben we het dan en wat is het toelaatbaarheidscriterium. Dit soort gesprekken kun je altijd beter vooraf houden dan achteraf erachter komen dat een bestuur een bepaalde visie heeft op risico’s die wellicht lijnrecht staat tegenover de opinie van de RvT. In ons boekje ‘Handreiking voor toezicht op kwaliteit en veiligheid’ hebben we willekeurige opsomming opgenomen van risico’s. Interessant wordt het wanneer we aan deze risico’s de kans dat ze kunnen optreden gaan toekennen (bv laag, geregeld, hoog, zeer hoog) en daarbij ook nog de frequentie dat deze per jaar mogen optreden.

Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat een bestuurder van een oudereninstelling het vanuit zijn visie acceptabel vindt dat bijvoorbeeld een bewoner van 85 jaar die nog graag een potje tafeltennis speelt en accepteert dat bij een mogelijke val de bewoner zijn heup kan breken met mogelijk alle consequenties van dien. Of dat je, ondanks de HACCP-regels, enkele bewoners op hun uitdrukkelijke wens toch een zacht gekookt eitje serveert. De visie en missie van een zorginstelling moeten dus afgezet worden tegen de risico’s die deze visie en missie met zich meebrengen. Van belang is om zowel als RvT onderling en met de RvB de dialoog hierover aan te gaan om vervolgens te komen tot een risicomatrix.

Laat een reactie achter