Scenario’s gaan vooraf aan strategische keuzen

Scenario’s gaan vooraf aan strategische keuzen

Afgelopen vrijdag hebben we tijdens onze C3 ontmoeting onze kennis rond scenarioplanning weer eens opgefrist.

In een van onze opdrachten werken we aan het ontwerpen van scenario’s voor een deel van de gezondheidszorg om onze klant te helpen en strategische keuze te maken, die hem de meeste mogelijkheden binnen de scenario’s geeft.

Scenario’s en strategische keuzen worden nogal eens door elkaar gehaald. Met scenario’s probeer je mogelijke toekomstige werkelijkheden te beschrijven en te kijken naar de waarschijnlijkheid waarmee ze zich voordoen. Vervolgens kijk je hoe jouw organisatie het beste op die verschillende mogelijkheden in kan spelen. Pas dan maak je een strategische keuze, die je zo goed mogelijk in de verschillende scenario’s positioneert.

We hebben vrijdag met C3 de theorie over scenarioplanning weer eens opgerakeld en de praktijk gezamenlijk geoefend, zodat we onze klant(en) goed kunnen helpen met het ontwerpen van scenario’s en het maken van strategische keuzen.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?