Schade en schande

Datum: 31-03-2012

Schade en schande

De afgelopen maand was ICT de grote boosdoener bij de NS en het alarmnummer 112. De impact van deze storingen zijn maatschappelijk groot en laat daarmee ook direct zien hoe afhankelijk onze maatschappij is van ICT. Afgelopen dagen was ik op de jaarlijkse Zorg&ICT beurs en dit bracht mij dat op de vraag hoe zorginstellingen zich gewapend hebben tegen uitval van hun ICT systemen. Want ook de zorg is sterk afhankelijk van de ICT. Zowel de interne bedrijfsprocesssen steunen zwaar op de ICT als het declaratie verkeer richting de zorgkantoren en verzekeraars. Voor bestuurders en directies ligt er geen eenvoudige taak om zich ervan te vergewissen dat zij er echt alles aan gedaan hebben om bij uitval van ICT systemen (hardware en/of software) zorg te dragen dat de continuïteit van de zorgverlening niet in gevaar komt.

Bijvoorbeeld, hoe heeft u zich ervan verzekerd dat de systemen continue beschikbaar zijn? En in geval er uitval mocht plaatsvinden welke maatregelen kunt u dan nemen om de ‘down’ time minimaal te laten zijn? Want ondanks alle service level agrements die u wellicht heeft afgesloten kunnen er zich toch opeens onverwachte situaties voordoen. Hoe dan te handelen. Welke scenario’s heeft u dan klaar liggen. Kunt u snel terugvallen op backupsystemen. En ook als deze het laten afweten, kan de zorginstelling dan tijdelijk uit de voeten zonder ICT. Heeft u een draaiboek wat er dan moet gebeuren en zijn u medewerkers hierover geïnformeerd.

Stelt u deze vragen eens in uw MT vergadering en aan uw zorgprofessionals. Of, laat op voorhand eens een risicoanalyse uitvoeren op uw ICT systemen. Hiermee bent u dan al preventief bezig. Voorkomen is beter dan genezen en leren door in control te zijn is altijd beter dan door schade en schande wijzer te worden.

Laat een reactie achter