Ons team

Ulrich Oron

Ulrich Oron (1972) maakt analyses over innovaties gericht op de kosten en baten en de haalbaarheid van realisatie van de innovatie. Hij kijkt daarbij zowel naar het organisatiebelang als naar het maatschappelijk perspectief.

Ulrich ontwikkelt daarvoor verschillende rekenmodellen en besliskundige modellen, waarin hij kennis van data, zorg, financiën en regelgeving combineert met het inleven in de gebruiksmogelijkheden en de waardering van de toekomstige eindgebruiker en de betrokken professionals.

Hij verbindt de analyses met veranderkundige en organisatorische vraagstukken. Ulrich vervult opdrachten voor leveranciers van medische technologieën en geneesmiddelen, en brancheorganisaties in de zorg. Hij verzorgt trainingen over besliskunde voor professionals, inkopers en marketeers.

Ulrich maakt snel diepgaande analyses, die hij direct in een breder perspectief kan plaatsen. Hij heeft daarbij in het bijzonder oog voor de organisatorische en de financiële kant van een innovatie, de wijze waarop deze wordt geïmplementeerd en de maatschappelijke belangen die met zo’n innovatie gemoeid zijn.

Daarbij is hij is in staat heel complexe vraagstukken duidelijk uit te leggen, ook al komen daar veel getallen en formules bij kijken. Ulrich is nieuwsgierig en leergierig en in staat zich nieuwe materie snel eigen te maken.

 

Ulrich Oron is apotheker en Master of Business Administration en heeft een Bachelor Rechten.

Ulrich heeft brede en diepgaande kennis van de financiering van de gezondheidszorg. Hij is bij verschillende universiteiten gastdocent over zorgfinanciering en gezondheidseconomie.

In 2022 is hij door stichting De Zorgambassade geselecteerd als Zorgambassadeur.

‘Ulrich maakt complexe zaken begrijpelijk’

Telefoonnummer: 06-50872697
E-mail:
u.oron@c3am.nl

Opdrachten van Ulrich

  • Strategische adviezen pakketopname nieuwe medische technologieën: medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, diagnostica.
  • Onderzoeken financiering, bekostiging en declaratie specifieke zorgvormen binnen de medisch specialistische zorg.
  • Diepgaande DBC analyses in de ziekenhuisbekostiging: kosten, opbrengsten, volumina, marges, investeringsruimte, capaciteit.
  • Analyse declaratieproces en rechtmatigheid declaraties zorgorganisatie.
  • Adviestrajecten koepelorganisaties.

Ulrich is

  • Gastdocent gezondheidseconomie, Rijksuniversiteit Groningen
  • Gastdocent health technology assessment, Julius Academy UMCU
  • Spreker op diverse symposia en seminars: zorgstelsel, financiering en bekostiging van zorg.
  • Zorgambassadeur, stichting de Zorgambassade, editie 2022

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl