Ons team

Ulrich Oron
tel. 06-50872697

Ulrich Oron (1972) maakt analyses over innovaties gericht op de kosten en baten en de haalbaarheid van realisatie van de innovatie, zowel vanuit het organisatiebelang als vanuit het maatschappelijk perspectief. Ulrich heeft daarvoor verschillende rekenmodellen en besliskundige modellen ontwikkeld en ontwikkelt die nog steeds, waarin hij kennis van data, zorg, financiën en regelgeving combineert met het inleven in de gebruiksmogelijkheden en de waardering van de toekomstige eindgebruiker en de betrokken professionals. Ulrich stelt regelmatig business cases op of analyseert deze economisch, maatschappelijk, moreel en juridisch. Hij verbindt de analyses met veranderkundige en organisatorische vraagstukken. Ulrich vervult opdrachten voor farmaceutische bedrijven, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en leveranciers van medische technologie. Hij verzorgt trainingen over besliskunde voor professionals, inkopers en marketeers.

Ulrich maakt snel diepgaande analyses, die hij direct in een breder perspectief kan plaatsen. Hij heeft daarbij in het bijzonder oog voor de organisatorische en de financiële kant van een innovatie, de wijze waarop deze wordt geïmplementeerd en de maatschappelijke belangen die met zo’n innovatie gemoeid zijn. Hij maakt rationeel sterke en zwakke punten van een businessplan zichtbaar. Dat doet hij sociaal vaardig, zodat de dialoog gaande blijft. Ulrich maakt direct verbinding met mensen. Hij is in staat heel complexe vraagstukken duidelijk uit te leggen, ook al komen daar veel getallen en formules bij kijken. Ulrich is nieuwsgierig en leergierig en in staat zich de nieuwe materie snel eigen te maken.

Ulrich Oron is apotheker en Master of Business Administration en heeft een Bachelor Rechten. Hij ontwikkelde belangstelling voor de economische, juridische en besliskundige elementen van de invoering van innovaties, nieuwe medische technieken en nieuwe medicijnen in de zorg.

Ulrich heeft brede en diepgaande kennis van de financiering van de gezondheidszorg en de vertaling daarvan naar de financiering van concrete producten en diensten van zorgorganisaties en toeleveranciers. Hij is bij verschillende universiteiten gastdocent over de financiering van de gezondheidszorg.

Ulrich maakt complexe zaken begrijpelijk

Recente opdrachten van Ulrich

  • Analyse registratie- en declaratieproces en rechtmatigheid declaraties zorgorganisatie
  • Advies en ondersteuning bij doorontwikkeling structuur bij een zorgorganisatie
  • Adviestraject koepelorganisatie: hoe omgaan met gezondheidseconomisch onderzoek
  • Analyse (toekomstige) bekostiging e-health toepassing
  • Strategisch advies pakketopname nieuwe medische toepassing
  • Onderzoek aanspraken interventies op medisch-cosmetisch grensvlak
  • Kosten-opbrengsten model biosimilar

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?