Onze visie

Onze visie

In en voor de gezondheidszorg
Wij werken in en voor de gezondheidszorg. Een duidelijke keuze. Goede gezondheidszorg is voor iedere burger van belang. Wij dragen er graag aan bij dat die zorg goed blijft en nog beter wordt. Want voor ons staat vast dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland hoog is. Er werken goed opgeleide mensen die gemotiveerd zijn om hun vak goed uit te oefenen en de zorgvrager te helpen. Met die mensen, bestuurders, professionals en andere werkers, zijn we voortdurend bezig om de zorg beter te maken en nieuwe wegen te vinden om nog betere zorg te leveren. Want dat die goede gezondheidszorg nog beter kan is evident. En dat zich steeds nieuwe vraagstukken aandienen, waarvoor creatieve oplossingen nodig zijn, is duidelijk. Met hoofd, hart en handen dragen wij bij aan die verbeteringen en nieuwe oplossingen.

Ruim denken is ons motto
We zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naar paden die nog niet veel bewandeld zijn. We willen leren van andere sectoren en andere werelden en onderzoeken wat we in de zorg kunnen gebruiken. We houden onze ogen open en onze geest helder. We proberen nieuwe vergezichten voor onze klanten en voor onszelf te openen. Met soms onconventionele en inspirerende invalshoeken.

Blijvende resultaten
Wij verbinden ons met de mensen van de zorgorganisatie. Door die verbinding kunnen we opbouwende kritische vragen stellen en de spiegel voorhouden. Dat helpt bij het maken van moeilijke keuzen. Onze kracht ligt ook in het handen en voeten geven van deze keuzen. We helpen mensen in de organisatie om hun zorg en bedrijfsvoering permanent en zichtbaar beter te maken. Juist omdat wij zelf op de werkvloer gestaan hebben, verstaan en spreken we de taal van de zorgprofessionals en krijgen we vertrouwen. Dat helpt om de professionals zelf  kritisch naar hun processen te laten kijken en te helpen verbeteren. We zorgen voor draagvlak en acceptatie van de gemaakte keuzen en de gewenste oplossingen. Dat doen we zo dat resultaten van de veranderingen ook beklijven na ons vertrek.

Werken voor de klant van onze klant
We ondersteunen onze opdrachtgevers bij hun maatschappelijke positionering als zorgaanbieder. Daarvoor is onder andere voorturende verbetering van de kwaliteit van de zorgprocessen en de bedrijfsvoering nodig. Aan die verbetering willen wij ons steentje bijdragen. Toegevoegde waarde voor de zorgvrager is daarbij een continue toetssteen. Alles moet erop gericht zijn dat de patiënt of cliënt uiteindelijk nog betere zorg krijgt. We werken dus uitendelijk voor de klant van onze klant.

Professie, proces en zorg
We kennen de zorg door en door. We hebben er als professional of manager gewerkt. We zijn allen geschoold als professional in advies en/of interim-management. We kennen en beheersen dat vak goed en ontwikkelen ons daarin voortdurend. We combineren beide competenties met bovengemiddelde procesvaardigheden en het vermogen mensen mee te krijgen in veranderingen.

professieproceszorg

Partnerschap
Onze opdrachten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van het zorgverleningproces en de zorg. De patiënt of cliënt moet baat hebben bij de veranderingen die de opdrachtgever beoogt als hij ons inschakelt. Dat effect wordt alleen bereikt als C3 en de opdrachtgevende organisatie goed samenwerken. We gaan daarom met onze opdrachtgever een partnerschap aan gedurende de opdracht. Dat kan doordat we de sector goed kennen en doordat ons hart ligt in de gezondheidszorg.

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?