Skip to content

Voorbeelden van opdrachten

Voorbeelden van opdrachten

Samenwerking tussen organisaties
Onderzoek samenwerking laboratoria

Verbetering bedrijfsvoering en zorgprocessen
Onderzoek naar en advies over zorglogistiek in relatie tot functioneren Zorgsecretariaten (GGNet)
Interim-manager kenniscentrum
Opzetten AMHK/Veilig Thuis (GGD Gelderland Zuid)
Kwaliteitsverbetering en cultuurverandering

Governance en besturing van organisaties
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Samenwerking medische staf en raad van bestuur MCL
Zelfevaluatie Raad van Toezicht
Themabijeenkomsten Governance

Visie, strategie en markt
Strategie Land van Horne

 

Organisatieverandering en ontwikkeling
Daelzicht

Coaching
Klankbord gesprekken Raad van Bestuur
Directeuren/ bestuurders in de Jeugdzorg
Directeuren/ bestuurders in de GGZ
Directeuren/bestuurders in de Gehandicaptenzorg
Zorgmanagers in teamvorming

Workshops (incompany)
De Interne Adviesrol
Toezicht op Kwaliteit en Veiligheid
Vormgeving en positionering van de behandelfunctie in de langdurige zorg

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

Scroll To Top