Workshops C3

Workshop De secretaris van de raad van bestuur in de zorg

Veel raden van bestuur van zorgorganisaties laten zich tegenwoordig ondersteunen door een secretaris. De bestuurssecretaris/secretaris van de raad van bestuur heeft een belangrijke rol in het goed functioneren van het bestuur en in de governance van de organisatie. Deze secretaris is verantwoordelijk voor proces en procedures van besluitvorming, de voorbereiding van bestuursvergaderingen en bij voorkeur ook de raad van toezicht vergaderingen. Zij/hij is het governance-geweten en het compliance-geweten van de organisatie en de trait d’union tussen bestuur en organisatie en bestuur en medezeggenschap. Dat is geen gemakkelijke functie, die vaak heel verschillend wordt ingevuld en gewaardeerd.

Wat zijn de dilemma’s waar een secretaris raad van bestuur voor staat? Welke taakopvatting heb je en hoe vul je je rol in? Krijg je voldoende ruimte om je rol in te vullen? Waar ligt je loyaliteit; bij de raad van bestuur, de raad van toezicht of bij de organisatie? Wat doe je als die loyaliteit op de proef wordt gesteld? Wat kun je wel en wat niet doen? Is secretaris een baan voor het leven? Hoe past een functie in je carrièreplanning? Is je positie afhankelijk van de personen van de raad van bestuur of overleef je verschillende bestuurders?

Over deze en andere vragen organiseert C3 adviseurs en managers een workshop. Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor bestuurssecretarissen/secretarissen van de raad van bestuur in de zorg. Voor managementassistentes en secretaresses, die de RvB ondersteunen, is de workshop niet geschikt.

Tijdens de workshop wordt kennis overgedragen, worden ervaringen uitgewisseld en worden situaties uit de praktijk besproken. Ook wordt ingegaan op de formele positie van de secretaris en diens rol in governance.

De workshop wordt geleid door dr. ir. Hans Hoek en mevrouw mr. Ria van den Dungen-Schröder. Hans Hoek is interim-bestuurder, bestuursadviseur en governancedeskundige. Ria van den Dungen-Schröder is gezondheidszorgjuriste en toezichthouder. Ze vervult regelmatig functies als interim-secretaris van de raad van bestuur.

De workshop wordt gegeven op maandag 30 september 2019 van 16.00 uur tot 20.00 uur in het kantoor van C3, Storkstraat 28a te Leusden. De ontvangst is vanaf 15.30 uur, om 16.00 uur start het programma. Een warme maaltijd is in het programma inbegrepen. De deelnemers ontvangen tijdens de workshop een informatiemap met de presentaties en relevante publicaties.

De kosten van de workshop bedragen € 295,-- (incl. BTW), maaltijd en informatiemap. Aan de workshop kunnen maximaal 10 personen deelnemen.

Praktische informatie

Datum: 30-09-2019
Beschikbaarheid: Ja.

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?