Workshop Zorgtechnologie als veranderopgave

Workshop Zorgtechnologie als veranderopgave

Organisaties voor zorg en welzijn hebben steeds meer te maken met de invoering en toepassing van zorgtechnologie. Het gebruik van zorgtechnologie is een belangrijke innovatie voor de verbetering van zorg, die invloed heeft op veel werkprocessen en de taakinhoud van medewerkers. Technologie voer je dus niet zomaar in, maar is een intensieve veranderopgave die inhoudelijke kennis als veranderkundige expertise vraagt. In de workshop komen beiden aan de orde met nadruk op de veranderkunde. De workshop is bedoeld voor projectleiders, adviseurs, leidinggevenden en verantwoordelijke professionals. Carlijn Nelis en Elly van der Helm begeleiden deze workshop.

Aan de slag met zorgtechnologie als veranderopgave… uitzoeken hoe het kan werken!

Natuurlijk werk je dagelijks aan de verbetering van de zorg en de professionele ontwikkeling van de mensen in jouw organisatie. Waarschijnlijk ook met behulp van zorgtechnologie, als aanjager-oplossing voor toekomstbestendige zorg met meer regie voor de cliënt en efficiëntere zorg. De invoering van zorgtechnologische oplossingen vraagt samenwerking en betrekken van verschillende doelgroepen-stakeholders, multidisciplinair met andere professionals en specialisme, uit andere branches. En ook het aanpassen van werkprocessen en bestaande manieren van denken en doen. Van het papier af… geïntegreerd in het dagelijks handelen, hoe krijg je dat voor elkaar? Als een nieuwe manier van doen, een nieuwe routine?

Wat gaan we doen in de workshop:
Na een kennismaking met elkaar, geven we een introductie van zorgtechnologie, wat ermee bedoeld wordt. Welke verschijningsvormen zien we op dit moment? We schetsen een tour d’horizon van het technologisch landschap.

Dan volgt de introductie van het conceptuele model, de veranderkundige ‘praatplaat’ als leidraad en houvast voor de veranderopgave. Hierin zijn verschillende manieren van kijken en doen en wij geven onderbouwd (onderzoek, literatuur en werkpraktijk) onze kijk en hoe dit goed kan werken voor de toepassing van zorgtechnologie. We zijn benieuwd door welke bril jullie kijken naar jullie vraagstuk. Is er sprake van een dominante ‘kijk’ in jullie organisaties? En hoe kan de ‘praatplaat’ helpend zijn in de veranderaanpak?

Na de pauze gaan we aan de slag met het toepassen van de praatplaat op de eigen casuïstiek. Dit doen we in kleinere groepjes. Als je naar de praatplaat kijkt, in welke fase ben je dan met jouw vraagstuk en kun je een ontwerp maken voor het vervolg van je veranderaanpak? Met aandacht voor je eigen rol die je hebt in het vraagstuk. Wat gaat goed, wat zijn dan de werkzame principes? Wat is lastig en zou nog beter kunnen? Zo leren we wat werkt en waar dit van afhankelijk is. We nodigen je uit dit te visualiseren en toe te lichten aan ons alsof we je collega’s uit de werkpraktijk zijn.

Ten slotte presenteren we aan elkaar in de grote groep de visualisaties van de veranderaanpak. Met aandacht voor: waar ben je trots op, zijn er nieuwe inzichten, door de praatplaat of de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd. Wat zijn de opvallende onderwerpen en welke betekenis heeft dit voor het vervolg van je aanpak.

Het programma van de workshop:
15.30 uur        Ontvangst
16.00 uur        Welkom en kennismaking ook met het vraagstuk
16.30 uur        Introductie zorgtechnologie-tour d’horizon
16.45 uur        Zorgtechnologie als veranderopgave
17.30 uur        Eten
18.15 uur        Werken aan casuïstiek
19.15 uur        Gezamenlijke reflectie op de opbrengst
19.45 uur        Afsluiting

De workshop is bedoeld voor projectleiders, adviseurs, leidinggevenden en verantwoordelijke professionals. De begeleiders van de workshop zijn Carlijn Nelis en Elly van der Helm. Zij hebben beiden ruime ervaring in begeleiding van professionals bij leren, verbeteren-veranderen en reflecteren in de werkpraktijk.

De workshop wordt gegeven op donderdag 16 september 2021 van 16.00 uur tot 20.00 uur in Mitlands meetings Utrecht. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Een maaltijd is in het programma inbegrepen.
De kosten bedragen € 325,-- (incl. BTW) per deelnemer.

 

 

Praktische informatie

Datum: donderdag 16 september 2021
Beschikbaarheid: ja

C3 teamleden

Deze workshop wordt gegeven door de volgende C3 teamleden:

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?

C3 adviseurs en managers
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl