Hans Hoek is 30 jaar consultant in de gezondheidszorg

Lees bericht

Workshop van C3: 3 april

Meerdaagse workshop Leiderschap voor Medici

Lees bericht

Workshop van C3: 9 maart

Leiderschapstraining in de veranderende eerstelijnsgezondheidszorg

Lees bericht

Bijeenkomst 'MoeD of MoeT', het denken over nieuwe zorgorganisaties d.d. 23 maart 2017

Lees bericht

Door C3 wordt UITGELICHT:

Lees bericht

Over C3 Adviseurs en Managers

 

Wij zijn de adviseurs en managers van C3. Wij adviseren in de gezondheidszorg. Wij zijn interim bestuurder en interim managers voor de zorg. Wij leiden (strategische) veranderingsprocessen en begeleiden en realiseren organisatieveranderingen...

C3 Kennis Connect

20-03-2017
College 'Wat betekent de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 voor bestuur en toezicht?'
meer informatie aanmelden

03-04-2017
Meerdaagse workshop Leiderschap voor medici
meer informatie aanmelden

16-03-2017
College 'Goede besluiten'
meer informatie aanmelden

13-03-2017
Workshop 'De secretaris raad van bestuur in de zorg'
meer informatie aanmelden

09-03-2017
Leiderschapstraining in de veranderende eerstelijnsgezondheidszorg
meer informatie aanmelden

06-03-2017
College 'Wat betekent de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 voor bestuur en toezicht?'
meer informatie

27-02-2017
College 'Wat betekent de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 voor bestuur en toezicht?'
meer informatie aanmelden

Actueel

13-02-2017
Praat mee over: ‘MoeD of MoeT, het denken over nieuwe zorgorganisaties’ op 23 maart a.s. van 16.00 – 20.00 uur, aan de Storkstraat 28a te Leusden. Meer informatie of om u aan te melden

06-02-2017
Door te klikken op bovenstaande datum kunt u de laatste blog van Hans Hoek lezen.

25-01-2017
Op 24 januari 2017 gaven Hans Hoek en Eveline Kroezen aan 12 deelnemers inzicht in wat de nieuwe BoZ Zorgbrede Governancecode 2017 voor zorgorganisaties en bestuur en toezicht daarvan betekent. Klik op bovenstaande datum om het verslag hiervan te lezen.

Diensten van C3

Visie, strategie en markt

Samenwerking tussen organisaties

Governance en besturing

Besturing en beheersing

Organisatieverandering en ontwikkeling

Ontwikkeling professionals

Bedrijfsvoering en zorgprocessen

UITGELICHT

C3- bijeenkomst “MoeD of MoeT’ d.d. 23 maart 2017

Er verandert veel in de maatschappij en in de gezondheidszorg. Patiënten/cliënten worden mondiger en stellen eisen aan hun zorgverlener. Familie en mantelzorgers vormen een bepalend onderdeel van het zorgsysteem rond de cliënt en hebben daar een duidelijke mening over. Technologie en E-health hebben grote -nog niet altijd voorspelbare effecten op de mens als burger, als consument, maar zeker ook als zorg cliënt. De zorgcliënt wordt daardoor minder afhankelijk van de zorgverlener en bepaalt meer zelf. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen, die niet assertief genoeg is om voor zichzelf op te komen en/of afgeschrikt wordt door technologie. Bij die mensen heeft de zorgverlener een heel andere rol.

Als C3 denken we over deze bewegingen en willen we anticiperen of nog liever voorop lopen bij deze ontwikkelingen.
We willen met u interactief nieuwe visies en concrete oplossingen bedenken voor de gezondheidszorg in de toekomst en de rol van zorgorganisaties daarin.
We hebben daarvoor als thema ‘MoeD of MoeT’ gekozen: Heeft u de moed om te veranderen of moet uw organisatie mee met maatschappelijke ontwikkelingen?
We denken zelf sinds medio 2016 na over dit thema en hebben het eind vorig jaar met onze C3 alumni gedeeld.

Nu willen we daarover graag met u als goede relatie van ons aan de slag. Daarom organiseren we op 23 maart 2017 een ‘Meeting of Minds’ met onze relaties.
Twee thema’s staan die middag centraal:
1 Hoe verandert de positie van de cliënt/patiënt, zijn familie en zijn mantelzorgers en wat betekent dat voor zorgorganisaties en zorgprofessionals?
2 Wat betekent de ontwikkeling van zorgtechnologie en E-health voor het organiseren van zorg en welzijn en hoe gaan organisaties en professionals daar mee om?

Bij het eerste thema geven cliënten en hun familie hun visie via vlogs en gaan we daarover vervolgens met elkaar het debat aan.
• Waar loopt de cliënt, zijn familielid of mantelzorger tegenaan?
Waar gaat het over?
• Wat betekent dat voor beter organiseren van de zorg?
• Gaat het om MoeD of MoeT om dat te realiseren?

Bij het tweede thema proberen we op een ‘technologiemarkt’ een beeld te krijgen van (een deel van) de technologische ontwikkelingen die invloed hebben op de zorg. We pikken er met u een paar ‘advanced technologies’ uit om te verkennen wat de impact daarvan is en hoe u daarop in kunt spelen.
• Welke technologie doet er toe of gaat er toe doen? Waar gaat het over?
• Wat betekenen deze technologieën voor het organiseren van de zorg?
• Gaat het om MoeD of MoeT om dat te realiseren?

Onze meeting of minds over 'MoeD of MoeT’ vindt plaats in ons kantoor te Leusden aan de Storkstraat 28A.
We beginnen om 16.00 uur met een kop thee of koffie en eindigen rond 20.00 uur, nadat we gezamenlijk een warme maaltijd genoten hebben.

Aan de meeting of minds zijn geen kosten verbonden.

Wij nodigen u van harte uit om uw ‘mind’ over ‘MoeD of MoeT’ die van anderen te laten ontmoeten en samen tot nieuwe ideeën en toekomstgerichte concretiseringen te komen. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Met vriendelijke groet,
Het C3 team

Meer weten over de visie, diensten, werkwijze of mensen van C3?