C3 College

Wij hechten grote waarde aan het vergaren en ontwikkelen van kennis en aan het delen van kennis met anderen. We vatten die activiteiten samen onder de term ‘C3 College’, zoals ook sommige onderwijs- en opleidingsinstituten zich ‘College’ noemen.

Binnen ons C3 College verzorgen wij drie soorten activiteiten:

Colleges

Bij Colleges ligt het accent op Kennisoverdracht. Consultants van C3 of gastsprekers geven college over een onderwerp waar zij veel kennis van hebben. Deelnemers komen in de eerste plaats voor het verwerven van kennis.

 

Workshops

Workshops zijn vooral gericht op de praktijk en de uitwisseling tussen de deelnemers. C3 brengt aan het begin kennis in, die de basis is voor het bepreken van praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf.

Meetings of minds

Meetings of minds hebben als doel om de dialoog te voeren over een ontwikkeling in de gezondheidszorg met mensen, die daar een visie op hebben. De dialoog staat centraal en vindt plaats op basis van de kennisuitwisseling tussen de deelnemers.