Hoe we de opdracht doorleven

In de opdracht streven we naar balans tussen grote betrokkenheid enerzijds en onafhankelijkheid en professionaliteit anderzijds. Professionaliteit in het vak van adviseur en manager is voor ons vanzelfsprekend. We combineren kennis en ervaring van de zorg en van het consultancy-vak met grote vaardigheid in het leiden van veranderprocessen.

Verschillende opdrachten vragen om verschillende rollen. Onderscheidend is de vraag of de C3 consultant managementverantwoordelijkheid draagt of niet.
De term ‘adviseur' is van toepassing als wij iemand adviseren die managementverantwoordelijkheid draagt. We zijn zeer betrokken en geven goede adviezen, maar de ander beslist.
Anders is het als we zelf managementverantwoordelijkheid dragen. Dat kan zijn als programma-/projectmanager of als tijdelijke verantwoordelijke in de lijn. Dan dragen we zelf verantwoordelijkheid voor de realisatie van de veranderingen.

We werken voor en samen met de mensen uit de organisatie. We zorgen ervoor dat we het vertrouwen van werkers, professionals en managers verwerven. Daarbij zijn we eerlijk en transparant over wie we zijn en wat we komen doen. Integriteit en degelijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Ons streven is dat de mensen van de organisatie zelf tot oplossingen komen en resultaten bereiken met onze hulp. Zodanig, dat er draagvlak ontstaat voor de beoogde oplossing en dat de nieuwe doelen en werkwijzen ook beklijven zodat de organisatie zelf verder kan als wij onze opdracht hebben afgerond.

In onze opdrachten bewaken we het evenwicht tussen onze inbreng van theorie en de praktische realiseerbaarheid van de door ons voorgestelde oplossingen. We brengen creativiteit in en bieden de organisatie en de mensen die er werken (vaak onverwachte) nieuwe perspectieven.

We streven altijd naar blijvende veranderingen. We dragen bij aan het vergroten van het eigen vermogen van werkers in de zorg om hun problemen zelf op te lossen en zelf hun werkprocessen te verbeteren. We helpen hen om hun professionaliteit te verbeteren en hun zelf-reflecterend vermogen te verhogen. Zodat uiteindelijk de zorgvrager betere zorg krijgt.

Werkwijze doorleven_kwaliteit_rechthoekig