Hoe we ons inleven

De vraag in de context

Voor een goede opdrachtrelatie en aanpak van de opdracht leven wij ons eerst in de organisatie en de vraagstelling. Daarvoor is opbouw van vertrouwen nodig in de relatie tussen de opdrachtgever (als persoon) en de consultant van C3, die de opdracht gaat uitvoeren.  Die klik is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede uitvoering van de opdracht. Daarom hechten wij ook aan een persoonlijk intakegesprek voor we een offerte uitbrengen.
Overeenstemming tussen C3 en de opdrachtgever over de vraag, de aanpak en de rol van C3, het tijdpad en het eindresultaat vinden we een even belangrijke voorwaarde. Voor we beginnen, leggen we al deze zaken vast in een opdrachtbevestiging met plan van aanpak, een planning en een kostenraming. We zetten de juiste adviseurs in voor de opdracht. Die reflecteren op hun werk met een andere adviseur, de reviewer. Daardoor leeft niet alleen de uitvoerend consultant zich in de organisatie in, maar ook de reviewer.

 

Om ons in te leven willen we na de formele contractering ons breed oriënteren door met mensen te praten en documenten te lezen. Daardoor krijgen niet alleen wij een beeld van de organisatie, maar krijgen de mensen in de organisatie ook een beeld van de C3’er(s) als mens, als consultant en over diens denken en aanpak. Er moet wederzijds commitment zijn om een opdracht goed te realiseren.

Werkwijze_inleven_vraagverkenning_rechthoekig