College blauwe achtergrond

In-company maatwerk

Workshop Goede besluitvorming

Goede besluitvorming vraagt kennis en kunde. Bij ieder belangrijk besluit moeten niet alleen de procedure en de inhoud op orde zijn (waarvoor kennis en kunde nodig is), maar moet ook het proces goed verlopen. Het besluit mag rationeel nog zo goed zijn, maar als het niet gedragen en begrepen wordt, dan is er weerstand en zal het besluit niet tot uitvoering komen.

 

De doelgroepen voor deze workshop zijn:

 • Bestuur, toezicht, management
 • Medezeggenschap
 • Bestuurssecretaris en stafmedewerkers, die besluiten voorbereiden
 • Compliance medewerkers

 

De voorbereiding voor deze workshop bestaat uit het voorbereiden van vragen en casuïstiek.

De deelnemers krijgen beter inzicht in hoe de juiste besluiten goed worden voorbereid en goed worden genomen en vastgelegd. Ook krijgen zij inzicht in elkaars positie in het besluitvormingsproces.

Voor de organisatie betekent dit praktische afspraken over de inrichting van de besluitvorming in de eigen organisatie.

 

De docenten van dit college zijn Hans Hoek en Carlijn Nelis.

De kosten voor deze workshop zijn in overleg en afhankelijk van de vraagstelling. Er is plek voor minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers.

Workshop Methodisch Werken aan Veranderopgaven voor Zorgprofessionals

Steeds meer zorgprofessionals zijn actief in veranderprocessen op hun afdeling of in hun organisatie en soms ook tussen organisaties. Dan heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan in de zorguitvoering.

C3 biedt een of meerdere praktijkgerichte workshops aan over: hoe pak je een beoogde verandering aan? Welke mogelijkheden zijn er; wat is waarvoor passend? Hoe laat je je niet frustreren omdat de verandering niet een, twee, drie is gerealiseerd? Weet je gerichte activiteiten in te zetten zodat het veranderproces werkelijk tot verandering leidt?

 

De doelgroep van deze workshop zijn zorgprofessionals met interesse in veranderprocessen.

 

De voorbereiding voor deze workshop bestaat uit het maken van een eenvoudig ‘praatpapier’ (half A4) over een veranderopgave waarbij je nu zelf betrokken bent of die op korte termijn gaat starten.

 

De deelnemers krijgen kennis over de methodische aanpak van een veranderproces, leren die kennis toepassen op de eigen situatie en de eigen veranderopgave en leren van anderen hoe zij hun veranderopgave benaderen zodat zij in staat zijn om methodisch aan een veranderopgave en een veranderplan te werken.

 

De docenten voor deze workshop zijn Elsbeth Reitsma en Bert Bijker.

Deze workshop is per dagdeel en de kosten bedragen € 1.200. Er is plek voor minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers.

Workshop Governance van Samenwerking

Deze workshop kan in 2 verschillende vormen worden gegeven. 

 1. Voor betrokken samenwerkingsverband:
  In de workshop worden hulpmiddelen gegeven voor zowel governance opgaven als praktische vraagstukken rond samenwerking. U krijgt inzicht in de verschillende mogelijkheden en vormen van samenwerking en in de theoretische, formele en praktische aspecten van goede governance van de samenwerking met elkaar. Wat werkt en welke valkuilen kunnen vermeden worden.
 2. Voor betrokkenen uit één organisatie bij samenwerking:
  Samenwerking met andere organisaties heeft invloed op de eigen governance, (mede)zeggenschap, werkwijzen, contractering, control en verantwoording. Hoe doe je dat als organisatie en wie doet wat? Hoe gaat de organisatie om met participatie in vele samenwerking tegelijkertijd? Wat betekent dit voor de continuïteit van de eigen organisatie? Wat moet je wel en wat niet doen?

De doelgroepen voor deze workshop zijn:

 • Bestuurders en toezichthouders van meerdere organisaties gezamenlijk uit  een samenwerkingsverband
 • Bestuur, toezicht, medezeggenschap, management en staf van één organisatie die participeert in een samenwerkingsverband

 

De voorbereiding voor deze workshop bestaat uit het voorbereiden van vragen en casuïstiek.

De deelnemers krijgen inzicht in governance en werking van samenwerking:

 • Praktische inzichten in en oplossingsrichtingen voor inrichting en functioneren van de samenwerking
 • Praktische inzichten in en oplossingsrichtingen voor het omgaan van samenwerking met anderen in de eigen organisatie.

 

De docenten van deze workshop zijn Hans Hoek en Bert Bijker.

De kosten voor deze workshop is in overleg en afhankelijk van de vraagstelling. Er is plek voor minimaal 10 en maximaal 40 deelnemers.

College/training Inleiding in de Gezondheidseconomie

De meeste mensen in de zorg geven aan dat zij in publicaties, richtlijnen en diverse artikelen regelmatig gezondheidseconomische gegevens tegenkomen.

Met dit college Gezondheidseconomie proberen we een zo objectief mogelijke vergelijking te maken van de kosten en baten van zorginterventies ten opzichte van elkaar.
Hoe bereik je die objectiviteit? In Nederland hebben we afspraken gemaakt hoe we dit onderzoek uitvoeren, en die afspraken zijn gevat in een set richtlijnen voor gezondheidseconomisch onderzoek.

Aan de hand van deze richtlijnen bespreken de trainers wat er nu allemaal komt kijken bij de opzet en uitvoering van farmaco-economisch onderzoek; welk perspectief kies je, welke kosten neem je mee, hoe modelleer je in het onderzoek, hoe toets je de juistheid van je resultaten, en hoe kan je deze gegevens betrekken in besluitvorming. Verder wordt ingegaan op de verschillen tussen het landelijke/maatschappelijke- perspectief en het lokale/instellings-perspectief.

 

De doelgroepen voor dit college zijn:

 • Leden financiële commissies en geneesmiddelencommissies in instellingen
 • Financials geïnteresseerd in gezondheidseconomie op maatschappelijk perspectief
 • Zorgverkoop instellingen
 • Zorginkoop zorgverzekeraars
 • promovendi
 • AIO’s

 

De deelnemers krijgen (meer) inzicht in de principes van gezondheidseconomisch onderzoek en de praktische mogelijkheden en beperkingen van gezondheidseconomie.

De deelnemers zijn na de training in staat om gezondheidseconomische gegevens in literatuur te interpreteren. In dit college is er ook aandacht voor voorbeelden, vragen en het delen van meningen.

Kennis van gezondheidseconomie in maatschappelijk perspectief kan bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen van een organisatie. De kijk op de financiën van de eigen organisatie wordt verbreed naar de betekenis voor de zorg.

 

De docenten van dit college zijn Ulrich Oron (gezondheidseconomie: theorie, wetenschappelijke aspecten, beleid en besluitvorming centraal) en Jef Hendrickx of Bert Bijker (besluitvorming decentraal).

De kosten voor dit college zijn op aanvraag. Er is plek voor minimaal 10 en maximaal 25 deelnemers.