De visie van C3

Gezondheidszorg en ondersteuning van het welzijn, zijn essentiële sectoren om Nederlandse burger te helpen een goed en gezond leven te leiden. Dat begint bij zorg voor gezondheid en gaat verder in genezing van ziekten en ondersteuning van burgers om een goed leven te leiden met eventuele kwalen en gebreken.
In de gezondheidszorg en de welzijnsdienstverlening zijn vele en verschillende organisaties actief.
Wij kiezen er voor om deze organisaties en hun onderlinge samenwerking te ondersteunen met advies en management, omdat we ons betrokken voelen bij de gezondheidszorg en daar zelf in gewerkt hebben. We voelen ons van en voor zorg en welzijn en stellen ons ten doel vanuit onze verschillende rollen bij te dragen aan voortdurende verbetering van zorg en welzijn. Dat doen we soms ook met opdrachten in andere sectoren die bijdragen aan het welbevinden van de burger, zoals onderwijs, wonen en cultuur.

 

Visie C3 def

Wie we zijn

Wij zijn de adviseurs en managers van C3. Wij werken voor maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn en het sociaal domein en voor organisaties die direct met deze sectoren verbonden zijn. Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties en helpen bij het maatschappelijk organiseren over organisatiegrenzen heen.

Wij adviseren bestuur en management van deze organisaties, begeleiden veranderprocessen, leiden projecten en nemen tijdelijk de verantwoordelijkheid voor management of bestuur in organisatie(onderdelen) op ons.

Bij ons zijn het ‘Waarom’, het ‘Wat’ en het ‘Hoe’ altijd verbonden. Waarom moet iets ontwikkeld of veranderd worden, wat is de ambitie of het doel dat bereikt moet worden en hoe kan dat het beste worden aangepakt? Als één van die componenten ontbreekt, zullen we in opdrachten altijd naar helderheid hierover streven.

Cure-Care-Control

Onze wortels liggen in de gezondheidszorg. Gaandeweg is ons werkgebied gegroeid naar aanverwante sectoren. Onze naam is gebaseerd op onze gedrevenheid om de gezondheidszorg beter te maken. C3 betekent oorspronkelijk verbetering van Cure-Care-Control met als doel de cliënt betere zorg te geven.

Community-Cooperation-Coordination

Inmiddels heeft C3 een bredere betekenis en zijn wij erop gericht onze opdrachtgevers te helpen met het versterken van hun rol in de samenleving, hun eigen dienstverlening, de samenwerking met anderen en de afstemming van het aanbod aan de burger. C3 staat nu voor Community-Cooperation-Coordination.