Hoe we onze afspraken naleven

Zorgvuldige contractering en uitvoering

Opdrachten worden door een team van consultants of door één consultant uitgevoerd. In beide gevallen kent de opdrachtgever de personen die voor hem gaan werken voor we beginnen. Een team consultants wordt geleid door een projectleider, die aanspreekpunt is voor de opdrachtgever en verantwoordelijk voor het verloop van de opdracht. Bij iedere opdracht kiezen we een interne reviewer, ons ‘interne geweten'. Hij/zij denkt op de achtergrond mee over de opdracht. De reviewer stelt vragen over methodologie en professionele aanpak en reflecteert op de proceskant en op het optreden van de consultant/het team.

Wij hechten eraan dat de opdrachtgever en C3 elkaar niet voor verrassingen stellen en dat voortdurend duidelijk is wat het doel van de opdracht is en hoe dat doel bereikt kan worden.
We evalueren daarom het verloop van de opdracht regelmatig met de opdrachtgever en stellen de opdracht zo nodig bij, zowel naar inhoud als naar planning en inzet. We signaleren tijdig als het gecontracteerde totaalbedrag wordt benaderd en stellen dan een her-contractering voor. Dat doen we ook als de vraag onderweg inhoudelijk verandert of er ander werk gedaan moet worden dan gepland.

We streven naar duidelijke resultaten met draagvlak in de organisatie en zodanig dat de organisatie zelf verder kan zonder ons.
We zorgen altijd voor een duidelijk gemarkeerde afronding van de opdracht. Het verloop van de samenwerking en het resultaat van de opdracht evalueren we met de opdrachtgever. Bij voorkeur vragen we een tijdje later nog eens na of de resultaten hun effect hebben gehad.

Werkwijze naleven_procedure_rechthoekig
Cooperatie

De formele kant

C3 is een Coöperatie U.A., waarvan de C3’ers (of hun bedrijven) lid zijn en waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst hebben. De coöperatie heeft als werkorganisatie een besloten vennootschap, waarin de C3’ers zij al hun werk in zorg en welzijn samenbrengen en gezamenlijk uitvoeren. De opdrachtgever contracteert de vennootschap. De vennootschap is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. In het samenwerkingsverband van C3’ers als collectief komen alle kennis, ervaring, vaardigheden en stijlen van de verschillende consultants samen. De opdrachtgever contracteert C3 en beschikt daardoor indirect over alle expertise binnen C3 en niet alleen die van de uitvoerende consultants.