Contact

pand

Bureau

T: 06-835 83 444
E: c3@c3am.nl

Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht

Maarten Oosterkamp

Belangenbehartiging, (verenigings)management, samenwerkingsvraagstukken, onderhandeling, programmamanagement, begeleiding bij beleidsvraagstukken, strategisch advies

E. m.oosterkamp@c3am.nl
Profiel Maarten

Carlijn Nelis

Processen van leren en ontwikkelen, begeleiding teams en professionals, ondersteuning innovatieprocessen

E. c.nelis@c3am.nl
Profiel Carlijn

Hans Hoek

Samenwerking, fusie en bedrijfsovergang, governance, werk professionals, evaluaties RvT, governance onderzoek

E. h.hoek@c3am.nl
Profiel Hans

Ulrich Oron

Onderzoek betaalbaarheid en inpassing in het systeem, gezondheidseconomische vraagstukken en analyses, advies haalbaarheid, farmacie, zorgstelsel, combinatie economische en juridische aspecten

E. u.oron@c3am.nl
Profiel Ulrich

Elsbeth Reitsma

Begeleiden van fusie en intensieve samenwerking; begeleiden van langdurige veranderprocessen waarbij inhoudelijke kennis van zorg en welzijn nodig is; bevorderen van de ontwikkeling van professionals.

E. e.reitsma@c3am.nl
Profiel Elsbeth

Jef Hendrickx

Fusie en defusie, concurrentie en samenwerking, internationale aspecten, inrichting organisatie ziekenhuizen, onderzoek bedrijfsprocessen en optimalisering professioneel handelen, digitalisering

E. j.hendrickx@c3am.nl
Profiel Jef